^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”

กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Thu, 2019-08-15 16:30

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน" ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหั

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอเชิญผู้สนใจอายุ ระหว่าง 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-06-14 16:30

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงรางวั

Deadline: 
Fri, 2019-06-07 16:30

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet”

ศูนย์การค้า Bangkok Fashion Outlet ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักรีวิว “The Reviewer of Bangkok Fashion Outlet” ชิง Gift Vouchers Bangkok Fashion Outlet มูลค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-05-30 (All day)

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา"

สวนเสือศรีราชา ร่วมกับ แคนนอน มาเก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุข และความสนุก ในสวนเสือศรีราชา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:00

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง"

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง"

กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง "พ.ร.บ. นมผง" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2019-05-15 16:30

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

ประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย / ประกวดผลงานวิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัย (Research proposal) และประกวดผลงานวิจัย (Research and Innovation) ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด

Deadline: 
Fri, 2019-05-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

ประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.”

การบินไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “SEE THE WORLD. SENSE THE WORLD.” ชิงบัตรโดยสารการบินไทยและไทยสมายล์กว่า 60 เส้นทางทั้งเส้นทางระหว่างประเทศและในประเทศ

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-07-15 16:30

ประกวดคอสเพลย์ “John Wick Cosplay to Kill”

ประกวดคอสเพลย์ “John Wick Cosplay to Kill”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ “John Wick Cosplay to Kill” ชิงรวมมูลค่ากว่า 39,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Tue, 2019-05-07 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod