^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว" ชิงเงินรางวัลมูลค

Deadline: 
Mon, 2018-07-16 16:00

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน"

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน"

สัมมนา หัวข้อ "หลักการออกแบบเครื่องหมายการค้าไทยเพื่อการจดทะเบียน" วิทยากรโดย อ.พฤกษชาติ ชีวะโอสถ ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 214-216 ไบเทค บางนา (BITEC) กรุงเทพฯ

Seminar date: 
Saturday, 2018, June 16 - 13:00 to 16:00

ประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018

ประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 197,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”

ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”

dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2” หัวข้อ “Startup - Starting Your Dream From

Deadline: 
Fri, 2018-07-13 16:00

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ”

ประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ”

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FoSTAT) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความ หัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 1,000

Deadline: 
Wed, 2018-08-01 23:59

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า ๑๔๐,๐๐๐ บาท  

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4”

มิวเซียมภูเก็ต (Museum Phuket) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตตี 4” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018"

กลุ่มบริษัท โมโน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา แลประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "พาซิโอเสียงใส หัวใจลูกทุ่ง 2018"

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "พาซิโอเสียงใส หัวใจลูกทุ่ง 2018"

ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ทาวน์ สาขารามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 14 - 20 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "พาซิโอเสียงใส หัวใจลูกทุ่ง 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 25,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-06-08 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.