^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น"

ประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น"

PChome Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "SNAP your Japan collection : ถ่ายที่ไทยเหมือนไปญี่ปุ่น" ชิงกล้องถ่ายรูป Fujifilm X-A5 มูลค่ากว่า 25,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-05-13 23:59

ประกวดเต้น "แลคตาซอย เต้นสนุก ส่งความสุข 5 บาท"

ประกวดเต้น "แลคตาซอย เต้นสนุก ส่งความสุข 5 บาท"

Lactasoy ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "แลคตาซอย เต้นสนุก ส่งความสุข 5 บาท" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Sun, 2018-05-27 16:00

แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018"

แข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018"

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนดนตรีกาญจนา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับประเทศ ประจําปี 2561 "Thailand Isan Guitar Festival and Competition 2018" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Sun, 2018-05-20 16:00

การอภิปราย เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต

การอภิปราย เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต

การอภิปราย เหม เวชกร: จิตรกร –นักประพันธ์ กับวันในอดีต จัดในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

Seminar date: 
Monday, 2018, April 30 - 13:30 to 16:30

ประกวด "ISUZU Cover Song"

ประกวด "ISUZU Cover Song"

ISUZU D-Max Blue Power ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "ISUZU Cover Song" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พ

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ”

โครงการ ๙ต่อ BEFORE AFTER ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) โครงการ “ทูตน้อย ๙ ต่อ” ชิงรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ศูนย์การค้าเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และของขวัญมากมาย

Deadline: 
Thu, 2018-05-10 16:00

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

ประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ สังกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ชิงเงินรางวัล พร้อม

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

ประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน”

บริษัท เคเอ็มจี รีเสิร์ซ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ร้านเนื้อย่างในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านเยน พร้อมนำไอเดียผู้ชนะมาสรรค์สร้างเป็นร้านเนื้อย่างของจริง

Deadline: 
Sun, 2018-05-27 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.