^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS

ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS

Cool Metropolis ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with Cool Metropolis ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis และโอกาสการเป็นนายแบบ Brand Cool Metropolis

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประกวดออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards

ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประกวดออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards

ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประกวดออกแบบถ้วยรางว

Deadline: 
Fri, 2017-02-03 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ" ภายใต้งาน Chula Expo 2017 x Art Gallery ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้

Deadline: 
Tue, 2017-01-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา”

ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-01-31 16:00

ประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560

ประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560 ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2017-01-16 16:00

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"

บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan ชิงเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest"

ประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest"

ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมของที่ระลึก 

กติกาการประกวด

Deadline: 
Wed, 2016-12-28 23:59

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐”

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “สวดมนต์ข้ามปีทั่วไทย...ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-01-10 (All day)

ประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat

ประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat

บริษัท TIGA ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด Character Cosplay Contest @Terminal21 Korat ในงาน Kid World 2017 ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจาก TIGA

กติกา

Deadline: 
Fri, 2016-12-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.