^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Busines

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Tue, 2018-06-05 16:00

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้”

ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้”

กระทรวงพลังงาน ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้” ชิงรางวัลบมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต"

ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต"

การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า .....

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 18:00

ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”

ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขั

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่ ชิงเงิ

Deadline: 
Thu, 2018-06-14 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 15:30

ประกวดวงดนตรี "Playdream Battle 2018"

ประกวดวงดนตรี "Playdream Battle 2018"

บริษัท เพลย์ดรีม จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Playdream Battle 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท และการออกซิงเกิ้ลเพลง พร้อมมิวสิควีดีโอของตัวเอง

คุณสมบัติและเงื่อนไข

Deadline: 
Wed, 2018-05-23 16:00

ประกวด K-Pop Competition

ประกวด K-Pop Competition

Chiangmai World Festival - Korean Day ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด K-Pop Competition ชิงเงินรางวัลกมูลค่ากว่า 45,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากประเทศเกาหลี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.