^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

ประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่

SVL Group กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด “Business Model Innovation” สู่การพัฒนาธุรกิจใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมยังได้พบกับนวัตกรรม ณ มหานค

Deadline: 
Sun, 2018-10-21 16:00

ประกวดเดินแบบชุด "Cosplay ฮี่โร่ในฝัน"

ประกวดเดินแบบชุด "Cosplay ฮี่โร่ในฝัน"

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุด "Cosplay ฮี่โร่ในฝัน" ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล เกียรติบัตร และของที่ระลึก

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดความสามารถ "The Gimmick 6 Pack"

ประกวดความสามารถ "The Gimmick 6 Pack"

Gimmick 6 Pack ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความสามารถ "The Gimmick 6 Pack" ชิงเงินรางวัลมูลรวมกว่า 300,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดระบายสี Pokémon

ประกวดระบายสี Pokémon

Bongkoch Publishing ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Pokémon ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

ประกวดเต้น "Paradise place Cover Dance Contest 2018"

ประกวดเต้น "Paradise place Cover Dance Contest 2018"

ศูนย์การค้า Paradise Place ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Paradise place Cover Dance Contest 2018" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

คุณสมบัติ

Deadline: 
Sun, 2018-07-22 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561 หัวข้อ "ธรรมชาติ พฤกษา พนาลี" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพร

Deadline: 
Thu, 2018-10-25 16:00

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

ประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโขง >วิถีชีวิตลุ่มน้ำ เด็ก ชุมชน วัฒนธรรม ความงาม ความรัก ปัญหา และการเปลี่ยนแปลง?"

โครงการเทศกาลหนังแม่น้ำโขงและศิลปะแห่งสายน้ำ ครั้งที่ 1/2561 : 1st Mekong River International Film festival and Art of Rivers 2018 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับแม่น้ำโขง หัวข้อ "แม่น้ำโ

Deadline: 
Fri, 2018-08-10 16:00

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Character Design Contest 2018"

ประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Character Design Contest 2018"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Character Design Contest 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2018-08-25 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-07-20 16:00

ประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

ประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,770,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sun, 2018-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.