^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย"

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาพยนตร์สั้นสารคดี และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นสารคดี...’ร่วมสมัย Doc Film ภายใต้แนวคิด "ศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย" ชิงเงินราง

Deadline: 
Tue, 2018-05-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย NSP PHOTO CONTEST หัวข้อ “NSP Inspiration : เม็ดข้าวกับเวลา” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-04 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capital Market Innovation Awards 2018

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย, สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดทุนไทย 2561 : Capit

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ)

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ)

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2018" หัวข้อ “การใช้ชีวิตร่วมกันกับไม้ (ธรรมชาติ) ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2018 ชิงรางวัลเงินสด และผลิตภัณฑ์

Deadline: 
Fri, 2018-08-24 16:00

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

ประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย'

Sofa Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นสยองขวัญ "Short & Shock Story contest ครั้งที่ 7" หัวข้อ 'ถึง-ที่-ตาย' ชิงโอกาสได้รับการรวมเล่มและตีพิมพ์ มีการเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์และจ่ายค่าลิขสิทธิ์แบบเหมาจ่าย เ

Deadline: 
Sun, 2018-06-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?”

ประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?”

โครงการสถานีเรือ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย กับหัวข้อ “คนเข้าท่า – นึกถึงท่าเรือ... ท่านนึกถึงอะไร?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 18:00

ประกวดเต้น "THE POWER OF DANCE 2018 @ TAWANNA BANGKAPI" Season3

ประกวดเต้น "THE POWER OF DANCE 2018 @ TAWANNA BANGKAPI" Season3

TAWANNA Bangkapi ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "THE POWER OF DANCE 2018 @ TAWANNA BANGKAPI" Season3 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2018-05-18 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ”

Holiday Inn Resort Phuket ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ทำไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท ภูเก็ต ถึงได้เป็นที่พักสุดโปรดของครอบครัวคุณ” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 60,000 บ

Deadline: 
Tue, 2018-05-15 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป” ของจังหวัดยะลา

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป” ของจังหวัดยะลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป” ของจังหวัดยะลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเก

Deadline: 
Wed, 2018-05-30 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐

Deadline: 
Wed, 2018-06-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.