^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

ประกวด Missteen Bangkok Season 2

สถาบัน Club Model ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Missteen Bangkok Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ Club Model เพื่อรับงานในวงการอีกด้วย

Deadline: 
Fri, 2017-10-13 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"

ประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 308,000 บ

Deadline: 
Sat, 2017-07-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand" เพื่อจัดทำปฏิทินแบบตั้งโต๊ะภาษาอังกฤษและอารบิก ประจำปี

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้

Deadline: 
Mon, 2017-07-10 16:00

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

ประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกับSoftware Park Thailand และ C asean ขอเชิญนักศึกษาทั่วไปในระดับอุดมศึกษา นักศึกษาจบใหม่ หรือนักพัฒนาอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "Digital Innovation Startup Apprentice"

Deadline: 
Fri, 2017-06-16 16:00

ประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017

ประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017

Terminal 21 Korat ร่วมกับโรงเรียนดนตรีกาญจนา จังหวัดนครราชสีมา และชมรมกีตาร์ไทย ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวด 10th Thailand Isan Guitar Competition 2017 ระดับเยาวชน ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 70,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-06-06 16:00

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราอาร์ม (ARMS Design Contest) ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดธุรกิจ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-08-11 16:00

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

ประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม"

สำนักพิมพ์ฟรีมายด์ ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทานในโครงการ "นิทานสีขาวกับเรื่องราวแห่งความดีงาม" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 16:00

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 13

Deadline: 
Fri, 2017-06-23 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.