^ Back to Top

ประชาชนทั่วไป

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2"

ประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ร่วมกับ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2" หัวข้อ “กองทุนรวมเรื่อง

Deadline: 
Thu, 2017-03-30 17:00

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

มูลนิธิร่มฉัตร และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-04-02 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 23:59

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”

สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000

Deadline: 
Wed, 2017-04-12 04:31

ประกวดคลิปวีดีโอ Math For Fun ในหัวข้อ “สมการสุด LOVE”

ประกวดคลิปวีดีโอ Math For Fun ในหัวข้อ “สมการสุด LOVE”

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญค รู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” หัวข้อ “สมการสุด LOVE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-03 16:00

ประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching"

ประกวด "หาเรื่อง : Story Pitching"

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching" ชิงโอกาสในการเป็นนักเขียนบทหน้าใหม่

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ” ชิงรางวัลมู

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 18:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2017-04-10 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

ประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ”

บริษัท คาร์ชายน์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "Karshine Mascot Design Contest" แนวคิด “คาร์ชายน์ คาร์แคร์ของคุณ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประชาชนทั่วไป

Members Online

There are currently 0 users online.