^ Back to Top

ประกวดออกแบบ

รวมประกวดออกแบบ โดยนักออกแบบ หรือผู้ที่สนใจ ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ

ประกวดออกแบบชุด ในคอนเซป "Pride Month"

ประกวดออกแบบชุด ในคอนเซป "Pride Month"

We Want Knowledge Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช.

หมดเขต: 
จ, 2024-06-10 16:30

ประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat"

ประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat"

SP บ้านคาร์แคร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี SP บ้านคาร์แคร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศ

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-07 (All day)

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

แข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ"

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13-18 ปี สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน "Space Youth Challenge 2024 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ" ชิงเงินรางวัลมูล

หมดเขต: 
จ, 2024-05-27 12:10

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-28 (All day)

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

สำนักงานเขตสายไหม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2024-06-20 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มีความประสานงานเป็น

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน"

ประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน"

บ้านและสวน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสวนสวย ภายใต้แนวคิด "ปรับระเบียง เปลี่ยนเป็นสวน" เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อา, 2024-06-30 16:30

ประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest"

ประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest"

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรกํานัลห้องพักในเครือโรงแรม อ

หมดเขต: 
อา, 2024-06-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand Best Local Food"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand Best Local Food"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจําโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับ อาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย "Thailand

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2024-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบ

Members Online

There are currently 0 users online.