^ Back to Top

ประกวดพูด

การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 4

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 4

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 4 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

หมดเขต: 
พ, 2022-01-05 17:00

ประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021"

ประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021"

Oxford University Press ร่วมกับ SE-ED ขอเชิญนักเรียนอนุบาล - มัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ Oxford Reading Club กับกิจกรรม "Oxford Big Read 2021" ชิงรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 17:30

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช.

หมดเขต: 
จ, 2021-09-20 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) หัวข้อ "ฝ่าวิ

หมดเขต: 
ส, 2021-07-10 16:30

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

ประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่าเรื่อง หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : เรื่องเล่า ตำนาน ประวัติบุคคลสำคัญ” ด้วยภาษาไทยถิ่น

หมดเขต: 
ศ, 2021-06-18 16:30

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021"

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021"

โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "S.W. Online Open House 2021" ในงานเปิดโลกการเรียนรู้..สู่ ศ.ว. (ออนไลน์)

หมดเขต: 
พฤ, 2021-03-25 16:00

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021"

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์  "THAC National Mediation Competition 2021"

สถาบันอนุญาโตตุลาการ ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์  "THAC National Mediation Competition 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-03-23 17:00

ประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (Online)

ประกวดทักษะภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (Online)

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ขอเชิญนักเรียนและสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดทักษะภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2

หมดเขต: 
จ, 2021-02-22 16:30

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

หมดเขต: 
จ, 2021-02-01 16:30

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

แข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสาน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 12 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมโล่รางวัล และทุนการศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดพูด

Members Online

There are currently 0 users online.