^ Back to Top

ประกวดพูด

การประกวดสุนทรพจน์ หรือประกวดพูด สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงความสามารถด้านภาษา โดยการพูดบนเวทีต่อหน้าสาธารณะชน

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

ประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญหนูน้อยที่วัย 4-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน โครงการ ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 14 "เล่านิทาน อ่านความคิด รู้ทันชีวิต" ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา และของรางวัลอีกมาก

หมดเขต: 
ส, 2019-06-15 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน” ชิงทุนการ

หมดเขต: 
ส, 2019-06-15 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกา

หมดเขต: 
อา, 2019-06-30 03:19

ประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3

ประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3

Kizventure Park ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 13 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็นสมาชิก Kizventure Park

การสมัครประกวด

หมดเขต: 
พ, 2019-05-15 16:00

แข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019

แข่งขันโครงการ School Lab Thailand 2019

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันบริติซ เคานซิล ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร

หมดเขต: 
พฤ, 2019-02-28 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

หมดเขต: 
อา, 2019-02-10 (All day)

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-03-28 16:00

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

แข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำประพันธ์ หัวข้อ "ละครชีวิต" เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันประชันกลอนสด “แก้วกวี ศรีสนามจันทร์ ครั้งที่ ๒” ภายใต้โครงการวันเวล

หมดเขต: 
ศ, 2018-12-28 16:00

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ปตท.

หมดเขต: 
อา, 2018-09-30 16:00

ประกวด ‘เล่า – เรื่อง - หลอน’ โครงการเฟ้นหาคนฝีปากดีที่เล่าเรื่องผีได้หลอนที่สุด เพื่อร่วมงานกับ HORRORISM

ประกวด ‘เล่า – เรื่อง - หลอน’ โครงการเฟ้นหาคนฝีปากดีที่เล่าเรื่องผีได้หลอนที่สุด เพื่อร่วมงานกับ HORRORISM

Horrorism ในเครือบริษัท ก้าวกระโดด จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ‘เล่า – เรื่อง - หลอน’ โครงการเฟ้นหาคนฝีปากดีที่เล่าเรื่องผีได้หลอนที่สุด เพื่อร่วมงานกับ HORRORISM ชิงรางวัลมูลค่า 5,500 บาท

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดพูด

Members Online

There are currently 0 users online.