^ Back to Top

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

แข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสายสามัญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน "จีนาภิวัตน์" ครั้งที่ 8 ชิงโล่รางวัล เหรียญ เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS และส่วนลดค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา
 • ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และทั้งบิดามารดาต้องถือสัญชาติไทยโดยกำเนิด

ประเภทการแข่งขัน
ผู้เข้าร่วม นักเรียนจากโรงเรียนสายสามัญทั่วประเทศ

 • การแข่งขันเล่านิทานจีน
  ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
 • การแข่งขันร้องเพลงจีน
  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
 • การแข่งขันคลิปวีดีโอภาษาจีน หัวข้อ "来我家乡旅游 มาเที่ยวกัน บ้านฉันเอง"
  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
 • การแข่งขันทักษะภาษาจีน (ทุกระดับจำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 คน) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังต่อไปนี้
  • ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6
  • ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
  • ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครตั้งแต่วันนี้ - 29 ตุลาคม 2566
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและรับรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 5 ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามมาบุญครอง)

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลการแข่งขันเล่านิทานจีน การแข่งขันร้องเพลงจีน และการแข่งขันคลิปวิดีโอ

 • รางวัล ผู้ชนะการแข่งขันของแต่ละประเภทจะได้รับรางวัล ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตร พร้อมคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS มูลค่า 4,900 บาท ฟรี 1 คอร์ส จำนวน 1 รางวัล และส่วนลดค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และส่วนลดค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 2,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS มูลค่า 1,500 บาท จำนวน 1 รางวัล และส่วนลดค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 1,500 บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียนออนไลน์ OKLS มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 5 รางวัล และส่วนลดค่ายสัมผัสวัฒนธรรมจีน 2024 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มูลค่า 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/OKLSschool

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ก.ย. 2023 08:30 to 29 ต.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.