^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

แข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "Othello Competition 2022" ประเภทเดี่ยว

แข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "Othello Competition 2022" ประเภทเดี่ยว

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากกระดานญี่ปุ่น "Othello Competition 2022" ประเภทเดี่ยว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

หมดเขต: 
อ, 2022-08-16 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท"

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) "ครบรอบ 20 ปี กรมทางหลวงชนบท" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-08-01 16:30

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่าย สสส.

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

ประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี"

ประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี"

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอต่อต้านการทุจริต หัวข้อ "คนกล้าดี" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2022-07-27 16:30

แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)"

แข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)"

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ METAVERSE "International Youth Metaverse Robot Challenge 2022 (IYMRC 2022)" ชิงเหรียญรางวัล พร

หมดเขต: 
พ, 2022-07-20 16:30

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1"

กองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "คีตวัฒนศิลป์ บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 1" ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 16:30

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

Workshop การพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย BCG model ในโครงการ Youth in Charge

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ อายุตั้งแต่ 18 – 25 ปี ทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษา ปวช. หรือ ปวส.

Seminar date: 
เสาร์, 2022, มิถุนายน 25 (All day)

ประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกวดต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านไทยประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๕

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, เครือเจริญโภคภัณฑ์, กลุ่มทรู, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา หรือ ปวช.

หมดเขต: 
อา, 2022-09-25 16:30

ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"

ประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชัน (Animation) หัวข้อ "ออมกับ กอช. มีแต่ได้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พ, 2022-08-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.