^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

หมดเขต: 
อา, 2018-07-15 16:00

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567 : Camp for Developing Art Potential for Youth with Talent in Visual Art 2024 จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิ

Seminar date: 
เสาร์, 2024, กรกฎาคม 20 (All day) to จันทร์, 2024, กรกฎาคม 22 (All day)

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

สำนักงานเขตสายไหม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2024-06-20 16:30

ประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗

ประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มีความประสานงานเป็น

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-08-30 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญกเรียน นักศึกษา หรือผู้มีอายุเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 16:30

แข่งขันค่ายเยาวชน "Creative AI Camp 2024"

แข่งขันค่ายเยาวชน "Creative AI Camp 2024"

CP ALL ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญหรือสายอาชีวะ นักศึกษาอุดมศึกษา (ไม่เกินชั้นปีที่ 2) สมัครเข้าร่วมการแข่งขันค่ายเยาวชน "Creative AI Camp 2024" ธีม "AI FOR ALL" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2024-06-15 16:30

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปี 2567

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปี 2567

กรุงเทพมหานคร โดย กองการสังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ การท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจําปี 2567

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024"

ประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024"

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีไม้ "World Kids Colouring Day 2024" ในหัวข้อ "ตะลุยป่ามหัศจรรย์ ชวนฝันเหนือจินตนาการ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-08-16 08:23

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod