^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK"

ประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK"

ภาคีสังคมศึกษา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย SYA Photo Contest 2016 หัวข้อ "EVEYBODY NEEDS A BREAK" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 29,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-10-31 16:00

โครงการ Space Camp Thailand

โครงการ Space Camp Thailand

Space Camp Thailand โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand's Astronaut Scholarship Program) เปิดรับสมัครนักเรียนสัญชาติไทยอายุ 14-18 ปี เข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐเพื่อเป็นตัวแทน 3 คนของประเทศ เข้า

Seminar date: 
Sunday, 2016, September 18 - 10:00 to Friday, 2016, October 14 - 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมใบปร

Deadline: 
Fri, 2016-10-21 16:00

ประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ"

ประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ"

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีทัศน์สั้น หัวข้อ "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านสายตาชาวต่างชาติ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเ

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2016-11-25 16:00

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”

ประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016”

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ ร่วมกับ นิตยสาร The Guitar Mag ขอเชิญ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี “Imperial Music Award 2016” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และโอกาสในการทำเพลงและ MV ร่วมก

Deadline: 
Fri, 2016-10-14 16:00

ประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

ประกวด SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดการบรรเลงดนตรีเดี่ยว SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,500,000

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ 45 ปี คณะแพทยศาสตร์ "คุณภาพเพื่อสังคมไทย มุ่งไกลสู่ระดับนานาชาติ" ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเ

Deadline: 
Sun, 2016-10-30 16:00

ประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

ประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์"

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์" ชิงเงินรางวัล พร้อมโ

Deadline: 
Thu, 2016-11-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.