^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนข

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 (All day)

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ และ ทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Wed, 2020-12-02 16:30

แข่งขันเต้น "UTCC Dance Contest 2021"

แข่งขันเต้น "UTCC Dance Contest 2021"

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น "UTCC Dance Contest 2021" (ครั้งที 4) ชิงทุนการศึกษามากกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 02:44

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563"

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ประจำปี 2563"

อีซูซุ ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับธยมศึกษาในสายสามัญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ "โครงการอีซูซุเ

Deadline: 
Tue, 2021-01-05 16:30

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

ประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Thu, 2020-12-31 16:30

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง “SKYMED NEWGEN ลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน” ประจําปี 2564

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง “SKYMED NEWGEN ลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน” ประจําปี 2564

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง “SKYMED NEWGEN ลูกทุ่งมุ่งสู่ฝัน” ประจําปี 2564 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และใบประก

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 17:00

ประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่า ประจำปี 2564 "The Power Band

ประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่า ประจำปี 2564 "The Power Band

คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลสมัยนิยมผสมเครื่องเป่า ประจำปี 2564 "The Power Band" ชิงเงินรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Tue, 2021-01-05 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6

ประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 6 ในหัวข้อ “พลาสติกกับชีวิตวิถีใหม่ / New Normal Life with Plastics” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Fri, 2020-11-27 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod