^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ประกวดวรรณกรรม แนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน”

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ในกรอบแนวคิด “อ่านเปลี่ยนชีวิต…ชีวิตดีได้ด้วยการอ่าน” ชิงทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. นสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ชิงเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษาที่ไต้หวัน

Deadline: 
Mon, 2015-07-06 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

Bitcoin Co. Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

ลักษณะผลงาน

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 01:10

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต” เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวั

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” และ “สัตว์นำโชค” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (ปี 2560) “สุรนารี

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.