^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

ประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020”

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต “GS1 Thailand Mascot Contest 2020” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัต

Deadline: 
Fri, 2020-05-08 17:00

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

ประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends"

Monami ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี Monami Illustration Contest แนวคิด "Summer + Colors + Friends" ชิงทุนการศึกษา พร้อมชองรางวัล มูลค่ารวมกว่า 66,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2020-04-10 (All day)

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Mon, 2020-03-16 16:00

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2020-04-30 16:30

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"

YoungCoin ร่วมกับ Siam Blockchain และ Om Platform ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020" หัวข้อ "เปลี่ยนชีวิตด้วย Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2020-04-26 16:30

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

ประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design & Comm. Solutions for PM 2.5 and COVID-19"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับ นิตยสาร อาร์ตโฟร์ดี (art4d) และ เทศกาล Design Nation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 18 - 30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโครงการ "DesignHeroChallenge : Design &am

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.