^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017"

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017"

Panasonic ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลก

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพร

Deadline: 
Wed, 2017-10-25 16:00

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

Deadline: 
Wed, 2017-10-25 16:00

ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11

ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11 ชิงถŒ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้Œอมทุนการศึกษารวม 2,300,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-07-21 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการรประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2” ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมมีโอกาสเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

Deadline: 
Fri, 2017-08-25 16:00

ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560

ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 4.0”

Deadline: 
Wed, 2017-07-05 16:00

แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”

แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ Education New Zealand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef” ชิงรางวัลการศึกษาดูงานหลักสูตรการประกอบอาห

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2560

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

Deadline: 
Fri, 2017-07-28 16:00

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

ประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าเข้าร่วม สมัครเข้าร่วมการประกวด “PIM TEEN TALENT 2017 : ร้อง เล่น เต้น โชว์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ใบประกาศ

Deadline: 
Thu, 2017-07-13 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.