^ Back to Top

นักเรียน

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี 2567 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

แข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST"

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาเกมรุ่นเยาว์ "YOUNG GAME DEV CAMT 2023 - CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2023-10-15 16:30

แข่งขัน "IMPERIAL MUSIC AWARDS 2023"

แข่งขัน "IMPERIAL MUSIC AWARDS 2023"

ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "IMPERIAL MUSIC AWARDS 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-10-22 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest"

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ขอเชิญคุณครู และโรงเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติศึกษาในโรงเรียน "DXC Creator and Innovation Contest" ตอน พิบัติภัยใกล้ตัว : โลกที่ไม่เหมือนเดิม

Deadline: 
Wed, 2023-11-15 16:30

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

ประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2023-11-15 16:30

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023"

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023"

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 "RSU MUSIC COMPETITION 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-10-31 16:30

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

ประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Want"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ 88 Sandbox ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดไอเดียสร้างสรรค์ / ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "Sci TU Hackathon 2023" ในหัวข้อ Sci-SDGs : "The Future We Wan

Deadline: 
Wed, 2023-10-25 16:30

ประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1

Central Chonburi ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษาอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "New Bands Young Born Contest" ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2023-10-02 16:30

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

ประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023"

Gateway at Bangsue ร่วมกับ KPN, Major Cineplex, CES และ ASSET WORLD ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "GATEWAY AT BANGSUE MUSIC AWARDS 2023" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.