^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Sun, 2015-08-02 05:03

ประกวด คัฟเวอร์ แดนซ์ สไตล์ BOY BAND / GIRL GANG โตโยต้า เมืองสองแคว WE’RE DANCE CHALLENCE

ประกวด คัฟเวอร์ แดนซ์ สไตล์ BOY BAND / GIRL GANG โตโยต้า เมืองสองแคว WE’RE DANCE CHALLENCE

บริษัท โตโยต้า เมืองสองแคว จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น คัฟเวอร์ แดนซ์ สไตล์ BOY BAND หรือ GIRL GANG โตโยต้า เมืองสองแคว WE’RE DANCE CHALLENCE ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 24,5000 บาท

Deadline: 
Thu, 2015-08-13 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ "Thailand Green Design Aw

Deadline: 
Fri, 2015-09-18 16:00

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

ประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์เรือไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เรือไทย วิถีเมืองน้ำ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-08-14 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest"

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)

ประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (พิพิธภัณฑ์ต้านโกง : Anti Corruption Museum)

สำนัก งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช.

Deadline: 
Tue, 2015-08-25 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,60

Deadline: 
Sun, 2015-08-09 23:59

ประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place"

ประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place"

จังหวัดอุดรธานี และชมรมผึ้งหลวงเพื่อปวงชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place" ภายใต้แนวคิด "บ้านเราแสนสุขใจ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

Deadline: 
Sun, 2015-08-16 16:00

ประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest

ประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-08-04 16:00

ประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง”

ประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง”

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,

Deadline: 
Sun, 2015-08-02 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod