^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ออมเพื่อสร้างไทย” เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ชิงรางวัลออมสิน อวอร์ด พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 105,000 บาท และเกียรติบัตรออมสิน อวอร์ด

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

ประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน”

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมูลนิธิบิ๊กซี ขอเชิญเยาวชน และวิทยาลัย สังกัดอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการอาชีวะสร้างชาติด้วย “วิถีเพียงพอตามพ่อสอน” เพื่อสืบสานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมวดวิชาหลั ส่งโครงก

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ Case iPhone 6

ประกวดออกแบบ Case iPhone 6

บริษัท เรนโบว์ อาร์ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Case iPhone 6 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ”

บริษัทนิกรเทคโนการเกษตร จำกัด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ความกตัญญูกตเวทิตาคุณ...เส้นทางสู่ความเจริญ” ชิงทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน มูลค่ารวมกว่า 70,0

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จํากัด ร่วมกับ บริษัท เดอะมอลกรุ๊ป จํากัด และศูนย์การค้าสยามพารากอน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” มหัศจรรย์กล้วยไม้ไร้พรมแดน สีสันแห่งเอเชีย (PASSAGE TO ASEAN PARADISE) ใน

Deadline: 
Fri, 2014-09-26 16:00

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7

แข่งขันสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 7

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างโทรคมนาคม, คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช, สถาบันวิชาการ ทีโอที, บร

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

ประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น”

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ร่วมกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมหรือศิลปะภาพพิมพ์ หัวข้อ “BAM สืบสานมรดกภูมิปัญญา สร้างสรรค์คุณค่

Deadline: 
Fri, 2014-09-19 16:30

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

ประกวดวิดีโอคลิป "Motorcycle Road Safety Video Clip Contest 2014"

สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย (Thai Motorcycle Enterprise Association: TMEA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ในโครงการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 2557 “Motorcycle Road Saf

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” ชิงรางสัล

Deadline: 
Wed, 2014-11-12 16:00

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

ประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2

โมเดิร์นไนน์การ์ตูน ร่วมกับ กลุ่ม ปตท ขอเชิญระดับประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "พลังเล็ก...เปลี่ยนโลก" ปี 2 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต" ชิงทุนการพัฒนาผลงาน พร้อมเกียรติบัตร และทัศนศึกษานวัตกร

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 18:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.