^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558

ศูนย์การค้า เดอะ พาซิโอ ชอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี และประกวดภาพถ่าย กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 2558 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Tue, 2015-02-10 23:59

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

ประกวดบรรจุภัณฑ์ โลโก้ มาสคอต

บริษัท คาร์บอนคลีน จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์/โลโก้/มาสคอต ของบริษัท คาร์บอนคลีน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2015-02-15 16:00

ประกวดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย "ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย"

ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี ประกวดภาพถ่าย "ฮอนด้า 50 ปี ร่วมสร้างความสุขให้สังคมไทย" ชิงทุนการศึกษา และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Deadline: 
Sun, 2015-03-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015”

ประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015”

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษา “Pol-Sci SWU Speech Contest 2015” หัวข้อ “ปัญหาสังคม...

Deadline: 
Mon, 2015-02-09 16:00

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา หัวข้อ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ (The Nature Great Event)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับตัวแทนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค จานวน 5 แห่ง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโกลบอลเฮลท์แอนด์เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญนักเรียน

Deadline: 
Mon, 2015-02-16 16:00

ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”

ประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู”

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ บริษัททีวีบูรพาจำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป เล่าเรื่องด้วยหัวใจ “จาก ศิษย์ ถึง ครู” แรงบันดาลใจและเรื่องราวของคุณครูผู้เป็นต้นแบบและมีหัวใจแห่งความเป็นครูในร

Deadline: 
Sun, 2015-03-15 16:00

แข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงรางวัลแห่งประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL Sysytem"

Thailand English Online Contest by EOL Sysytem

EOL System ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงรางวัลแห่งประเทศไทย "Thailand English Online Contest by EOL Sysytem" ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการดาเนินงาน ชิงถ้วยเกียรติยศ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 16:00

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015" แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

ประกวด "Thailand Digi Challenge 2015"

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ องค์การมหาชน (SIPA) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักพัฒนาอิสระ และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ "Thailand Digi Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "รัก(ษ์) สามัคคี วิถีไทยร่วมสมัย”

Deadline: 
Fri, 2015-06-19 16:00

ประกวดภาพถ่ายขึ้น หัวข้อ "ทิ้งกันไม่ลง"

ประกวดภาพถ่ายขึ้น หัวข้อ "ทิ้งกันไม่ลง"

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "ทิ้งกันไม่ลง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2015-01-28 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดทางภาคเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือ ภูมิปัญญาบ้านฉันกับการต่อยอดสู่อาเซียน" ความยาว 10-15 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 60,000 บ

Deadline: 
Sun, 2015-01-18 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.