^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยหมิงฉวนแห่งไต้หวัน ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับ ปวช. นสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 ชิงเหรียญรางวัล พร้อมทุนการศึกษาที่ไต้หวัน

Deadline: 
Mon, 2015-07-06 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน"

พอร์โต้ ชิโน่ (Porto Chino) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มแรกของฉัน" วึ่งเป็นกิจกรรมในงาน “Porto Chino Book Fair ครั้งที่ 2” ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

ประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin"

Bitcoin Co. Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นไวรัล หัวข้อ "ชีวิตดีเมื่อมี Bitcoin" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

ลักษณะผลงาน

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 01:10

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

 ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต”

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประมงคือชีวิต” เนื่องในงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อมเงินรางวั

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

ประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ และสัตว์นำโชค กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “สุรนารีเกมส์”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบ “ตราสัญลักษณ์” และ “สัตว์นำโชค” เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (ปี 2560) “สุรนารี

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-06-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์

สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัต

Deadline: 
Tue, 2015-06-16 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod