^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมปี 2016 ด้วยเกม Minecraft

ประกวดแบบสถาปัตยกรรมปี 2016 ด้วยเกม Minecraft

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสถาปัตยกรรมปี 2016 ด้วยเกม Minecraft หัวข้อ "House on Mars" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-08-01 16:00

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

ประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และเกียรติ

Deadline: 
Mon, 2016-06-27 16:00

ประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016"

ประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016"

ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Palladium Inter Cover Dance Contest 2016" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2016-06-13 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-07-20 16:00

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับ กองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัยและเมือ

Deadline: 
Wed, 2016-06-22 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-06-20 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

กรมอาเซียน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน

ประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียร

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • Shinasaki07@gma...