^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 6 "เล่า...ท่อง...ร้อง"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี 赛大能言言语语汉美南 NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559 "เล่า...ท่อง...ร้อง" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย

Deadline: 
Sat, 2016-07-30 16:00

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

ประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบ Bio Gang Challenge 2016 แนวคิด “สวนพฤกษศาสตร์สร้างสมดุล” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุม

Deadline: 
Fri, 2016-06-17 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

ประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-06-10 16:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE” ชิงโอกาสในการทำสัญญาจ้างออกแบบมูลค

Deadline: 
Sun, 2016-05-15 16:00

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11

ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนอิมพีเรียล ครั้งที่ 11 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

Deadline: 
Tue, 2016-04-26 16:00

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ”

ประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ”

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "รักษ์ป่า รักษ์ดอยสุเทพ” ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

ประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2016– Thailand final

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ และมูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day

Deadline: 
Mon, 2016-04-25 16:00

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

กรมการค้าภายใน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประ

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ”

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการการประกวดคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “สร้างสรรค์ ปันน้ำใจ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการมีน้ำใจ การแบ่งปันความรักในสังคมไทย ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 25

Deadline: 
Mon, 2016-04-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.