^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

โครงการพุทธอาสาศิลป์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจในงานศิลปะด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์ ชิงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อรับการถ่ายทอ

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ”

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดวาพภาพ หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"

ประกวดวาพภาพ หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาพภาพ ภายใต้หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2017-02-15 16:00

ประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017"

ประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017"

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ (พระราม 9) ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017" ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB พร้อมยังได้รับการพัฒ

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Academy of Sleep Medicine; TASM) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมอายุรศาสตร์การหลับแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกา

Deadline: 
Thu, 2016-12-15 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

ประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”

ประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”

B2 Boutique & Budget Hotel ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศ

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.