^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018 ภายใต้ Concept Design for Life

ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ Young Creative Competition 2018 ภายใต้ Concept "Design for Life"

Deadline: 
Sun, 2018-11-11 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ข

Deadline: 
Thu, 2018-12-13 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2018-11-15 16:00

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"

Victoria Gardens ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Thu, 2018-11-01 16:00

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

Deadline: 
Wed, 2018-12-12 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2018-10-24 16:00

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-11-23 16:00

ประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018"

ประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018"

Grab Taxi (Thailand) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "Grab Campus Challenge 2018" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-10-17 16:00

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

แข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 10 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 07:34

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.