^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2018-10-10 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย”

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย (สนท.) ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “นกในโครงการพระราชดำริฯ แหลมผักเบี้ย” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดวงดนตรีสากลสไตล์ chill out ระดับมัธยมศึกษา “PASSiONE CHILL MUSIC B TTLE 2018”

ประกวดวงดนตรีสากลสไตล์ chill out ระดับมัธยมศึกษา “PASSiONE CHILL MUSIC B TTLE 2018”

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น จังหวัดระยอง ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลสไตล์ chill out ระดับมัธยมศึกษา “PASSiONE CHILL MUSIC B TTLE 2018” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000

Deadline: 
Tue, 2018-09-04 16:00

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ..Like Know Show Share ปี 2" หัวข้อ "(สื่อ) ตื่น ปลุก กระตุก หลอน"

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ .. Like Know Show Share ปี 2" หัวข้อ "(สื่อ) ตื่น ปลุก กระตุก หลอน"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ "คิดมันส์ ทันสื่อ..Like Know Show Share ปี 2" หัวข้อ "(สื่อ) ตื่น ปลุก กระตุก หลอน" ชิงเงินรางวัลมูลค่

Deadline: 
Sun, 2018-09-16 16:00

ประกวดร้องเพลง The Crystal Singing Showcase

ประกวดร้องเพลง The Crystal Singing Showcase

The Crystal ร่วมกับ ชาร์ค มิวสิค เรคคอร์ด ขอเชิญนักเรียน หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง The Crystal Singing Showcase @ The Crystal เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Wed, 2018-09-19 18:00

แข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018

แข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเครื่องสำอางดาวรุ่ง MFU Cosmetic Rising Star Contest 2018 ชิงโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2018-08-18 05:07

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

แข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ "อาเซียนในมิติวัฒนธรรม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทัศนศึกษา

Deadline: 
Fri, 2018-09-07 16:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "กบจูเนียร์ปี 10" TOP ไทย TOP 10

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "กบจูเนียร์ปี 10" TOP ไทย TOP 10

กบจูเนียร์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวะศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "กบจูเนียร์ปี 10" TOP ไทย TOP 10 ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อ TV และ Online

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2018" เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน (RO

Deadline: 
Wed, 2018-10-10 16:00

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1

ประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มาหวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนบมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด โครงการ OPEN HOUSE PSG 2018 ครั้งที่ 1 หัวข้อ : ศิลป์ พีระศรี “๑๒๖ ปี บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทย” ชิงเงินราง

Deadline: 
Mon, 2018-08-27 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod