^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

ประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี”

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน Digital Painting ประกวดถ่ายภาพ และประกวดวาดภาพโปสเตอร์ ในโครงการ “เด็กอวดดี” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียร

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 2019 หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 : Geo-informatics Media Contest 20

Deadline: 
Tue, 2019-04-30 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิด “มลังเมลืองเรืองรุ้ง” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2019-03-29 17:00

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

ประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019"

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ผู้สนใจอายุไม่เกิน 22 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Stopdrink Music Awards 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2019-02-15 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เพื่อประชาชน Happy Blue Line Again 2019”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดแต่งเพลง และประกวดหนังสั้น “ร่วมใจ เชื่อมสุข เ

Deadline: 
Fri, 2019-03-22 16:00

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 8 - 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบัลดาลใจ หัวข้อ “See you in Space” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตร และเป็นตัว

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562”

สมาคมอาเซียน – ประเทศไทยิญนักเปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Thu, 2019-02-28 16:00

แข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019"

แข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019"

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันบอร์ดเกมจำลองธุรกิจ ระดับประเทศ ครงั้ที่ 2 ประจำปี 2562 "Thailand Business Simulation Game Contest 2019" ชิงวัลมูลค่า

Deadline: 
Mon, 2019-02-18 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-03-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2019-01-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.