^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายของพรรคประชาธิปัตย์ "ประชาธิปัตย์ FASHION CONTEST"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายของพรรคประชาธิปัตย์ "ประชาธิปัตย์ FASHION CONTEST"

พรรคประชาธิปัตย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายของพรรคประชาธิปัตย์ "ประชาธิปัตย์ FASHION CONTEST" ชิงงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2024-02-15 16:30

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมการศาสนา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

Deadline: 
Thu, 2024-02-29 16:30

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2024-06-15 (All day)

ประกวดออกแบบปกฟิสิกส์ "OnDemand Digital Art Design Contest 2024"

ประกวดออกแบบปกฟิสิกส์ "OnDemand Digital Art Design Contest 2024"

OnDemand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบปกฟิสิกส์ "OnDemand Digital Art Design Contest 2024" หัวข้อ "ความสวยงามของวิทยาศาสตร์ที่เหนือจินตนาการ" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2024-01-31 (All day)

แข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ "THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon"

แข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ "THPD x UTCC New Biz & Innovation Idea Hackathon"

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (THPD) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไอเดียต่อยอดธุรกิจโลจิสติกส์ "THPD x UTCC New Biz & Innovation Id

Deadline: 
Fri, 2024-01-26 16:30

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

ประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร"

กองพลทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายสวนสนามวันกองทัพไทย ในหัวข้อ "กองทัพบก สง่างาม พร้อมเพรียง เกรียงไกร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2024-01-23 15:00

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ และแข่งขันโต้วาทีวิชาการทางรัฐศาสตร์ "โครงการรัฐศาสตร์วิชาการครั้งที่ 24" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ป

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

ประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน "Thaivivat Innovation Camp 2024"

ประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน "Thaivivat Innovation Camp 2024"

ประกันภัย ไทยวิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกันภัยสร้างสรรค์เพื่อความยั่งยืน "Thaivivat Innovation Camp 2024" ภายใต้แนวคิด "Innovation for Green Society" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บ

Deadline: 
Mon, 2024-02-05 (All day)

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

แข่งขัน "SPU AI PROMPT MINI HACKATHON 2024"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ อาชีวศึกษา (ปวช.) สมัครเข้าร่วมแข่

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี"

ครูหมวกแดงปันยิ้ม ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเชิงสร้างสรรค์ "WE ARE THAI บ้านเรามีอะไรดี" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.