^ Back to Top

นักเรียน

ประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562"

ประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562"

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัตรเข้าร่วมการการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562" ชิงเงินรางวัล และทุนการศึกษา มูลค่ากว่า 1,8

Deadline: 
Tue, 2019-10-01 16:30

ประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562

ประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562

จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดวงหมอลำสร้างสรรค์ ในงานหมอลำคาร์นิวัล 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2019-08-22 16:30

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019

บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม  ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 : Horse Young Writer Awards 2019 “บันทึกความสุข...รายวัน” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐา

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

ประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ชิงทุนการศึกษา

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่”

ประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่”

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมซินโครตรอน : Synchrotron Art Award หัวข้อ “แสง คลื่น และความถี่” ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัล 280,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

Sabina ขอเชิญนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัล

Deadline: 
Fri, 2019-08-23 16:30

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

แข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งสร้างสรรค์นโยบายและการต่อยอดธุรกิจด้านพลังงานไทย กับโครงการ THE ENERGiST2 by EPPO แพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้คนพลังงานรุ่นใหม่ มาร่วมกันสร้างสรรค์

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ในโครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อม

Deadline: 
Mon, 2019-08-26 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST"

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตจังหวัดภูเก็ต "PHUKET MASCOT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมยั

Deadline: 
Sun, 2019-08-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.