^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดตราสัญลักษณ์ "SPU IT LOGO 2019"

ประกวดตราสัญลักษณ์  "SPU IT LOGO 2019"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปุทม วิทยาเขตชลบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ "SPU IT LOGO 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 4,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-10-25 16:30

ประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ”

ประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ”

STAEDTLER ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้แนวคิด “เพราะชีวิตต้องมีมิติ” โดยใช้ดินสอสเก็ซต์ STAEDTLER Mars® Lumograph® สีดำเฉดต่างๆ พร้อมเขียนคำบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือแนวคิดที่ใช้ส

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"

ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste" ปีที่ 2 ภายใต

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวด KRUNGSRI IMAX Video Contest 2019

ประกวด KRUNGSRI IMAX Video Contest 2019

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด KRUNGSRI IMAX Video Contest 2019 หัวข้อ “จันทร์นี้ชวนเพื่อนมาดูหนังที่ Krungsri IMAX กันเถอะ” เพราะทุกวันจันทร์มีโปรโมชั่นพิเศษ มา 2 จ่าย 1 ด้ว

Deadline: 
Sun, 2019-10-20 16:30

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 50

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 50 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Misiter’s Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญ และใบประกาศเก

Deadline: 
Fri, 2019-11-08 16:30

ประกวด "เรื่องสั้นหักมุม"

ประกวด "เรื่องสั้นหักมุม"

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "เรื่องสั้นหักมุม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2019-11-05 16:30

ประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future”

ประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future”

World Bank Group ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ หัวข้อ “Thailand Young Artists: Our Country, Our Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

รุ่นการประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-10-21 16:30

แข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2"

แข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2"

The Crystal ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแอโรบิคแดนช์ "The Crystal Aerobic Contest #2" ตอน "หนูน้อยวัยใส ใส่ใจออกกำลังกาย" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร รับจำนวนจำกัด

Deadline: 
Tue, 2019-10-15 18:00

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัทบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสิ่งประดิษฐ์ "Go Further Innovator Scholarship 2019" หัวข้อ เทคโนโลยี

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย”

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2019-10-05 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.