^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019" หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภา

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 ในงานการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ร

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 116,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดในโครงการ “คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share” ปี 3

ประกวดในโครงการ “คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share” ปี 3

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สมัครสมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “คิดมันส์ ทันสื่อ...Like Know Show Share” ปี 3 หัวข้อ “Stop Bullying” ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ ตลาดชุมชนสีเขียวที่ฉัน “รักษ์” ภายใต้โครงการ “ไทยเครดิตคิดเพื่อสังคม” ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”

ประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการแสดงบทบาทสมมติ “สภาจำลอง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 210,000 บาท พร้มโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562 “สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562 “สืบสาน จิตอาสา ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์

กองทัพบก และ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัย “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2562 “สืบสาน จิตอาสา ร

Deadline: 
Sun, 2019-06-23 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดความสามารถพิเศษ "Super S Award Season 5"

ประกวดความสามารถพิเศษ "Super S Award Season 5"

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดความสามารถพิเศษ "Super S Award Season 5" ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท และของที่ระลึก

Deadline: 
Tue, 2019-06-18 16:30

ประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2"

ประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2"

จังหวัดนนทบุรี โดยสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดภาพถ่าย และประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง #2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.