^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านว

Deadline: 
Wed, 2018-08-15 17:00

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug 3"

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug 3"

The Crystal PTT Chaiyapruek ขอเชิญ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษา "Crystal Acoustic Unplug 3" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไข

Deadline: 
Mon, 2018-06-18 18:00

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล

Deadline: 
Fri, 2018-07-06 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Mon, 2018-06-11 16:00

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University"

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University"

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2561 หัวข้อ "My Fond Memories of Mahidol University" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2018-07-23 16:00

ประกวด "AEON English Speech Contest 2018"

ประกวด "AEON English Speech Contest 2018"

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "AEON English Speech Contest 2018" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการ “Asia Youth Leader 2018” ณ กรุงจาการ์ตา ส

Deadline: 
Thu, 2018-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพกับ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 115,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-06-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” ชิงทุนการศึกษ

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"

ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึ

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.