^ Back to Top

นักเรียน

(ขยายเวลา) ประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST"

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมใบปร

Deadline: 
Fri, 2024-03-22 17:00

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "รักประเทศไทยเท่าฟ้า"

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "รักประเทศไทยเท่าฟ้า"

การบินไทย ร่วมกับ กานเวลาช๊อกโกแลต และ ทัวร์เอื้องหลวง ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "รักประเทศไทยเท่าฟ้า" ในโครงการวาดฝันผ่านกานเวลา บินลัดฟ้ากับการบินไทย ปีที่ 2 ชิงทุนการศึกษาและรางวัลรว

Deadline: 
Wed, 2024-04-10 16:30

ประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024"

ประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024"

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024" เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรต

Deadline: 
Wed, 2024-04-17 16:30

ประกวดวงดนตรีสากล "The Power Band 2024 Season 4"

ประกวดวงดนตรีสากล "The Power Band 2024 Season 4"

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และ 6 ค่ายเพลงดัง ได้แก่ Muzik Move, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, Smallroom และ XOXO Entertainment ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการ

Deadline: 
Fri, 2024-08-02 (All day)

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

แข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024

Thailand Economics Olympiad Selection Committee ขอเชิญมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทยประจำปี 2024 : Thailand Economics Olympiad 2024 ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน International Economic

Deadline: 
Sun, 2024-05-19 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) "สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกีย

Deadline: 
Mon, 2024-03-11 16:30

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

ประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกได้"

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเชิญนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิทัศน์ "Meditation Clip Contest" หัวข้อ "ชีวิตที่ว้าวุ่น..ใช้สติ สมาธิ ค้ำจุน..ช่วยหาทางออกไ

Deadline: 
Fri, 2024-03-15 16:30

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประเภทเด็กและเยาวชน "บอกผู้ว่าฯ ของเราเรื่องฝุ่นทีว่า..."

ห้องเรียนสู้ฝุ่น ร่วมกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ขอเชิญ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปบนแพลตฟอร์ม TikTok และ Youtube ประ

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 (All day)

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

ประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค"

แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในงานสัปดาห์แพทย์แผนไทย ครั้งที่ 5 "กินอยู่อย่างไทย ห่างไกลโรค" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2024-04-05 16:30

ประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3

ประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3

สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน "เรื่องสั้นหักมุม" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2024-03-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.