^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ "เพาะช่างศิลปกรรม Poh-Chang Arts Contest 2022 ครั้งที่ 2"

ประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ "เพาะช่างศิลปกรรม Poh-Chang Arts Contest 2022 ครั้งที่ 2"

วิทยาลัยเพาะช่าง ร่วมกับ บริษัท DG Arts & Crafts ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะ "เพาะช่างศิลปกรรม Poh-Chang Arts Contest 2022 ครั้งที่ 2" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-13 16:30

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ"

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ "พืชบนดอยสุเทพ" ภายใต้โครงการ "สร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยาแบบ

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 18:30

ประกวดสื่อรณรงค์ "รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart"

ประกวดสื่อรณรงค์ "รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ "รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และป

หมดเขต: 
อา, 2022-10-30 (All day)

ประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง"

ประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง"

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดข้อเสนอโครงการ หัวข้อ "ผลิตภัณฑ์วัสดุรองนอนที่ใช้เลี้ยงสัตว์ทดลอง" ชิงเงินสนับสนุนโครงการ และทุนการศึกษา

หมดเขต: 
อ, 2022-11-15 (All day)

ประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้"

ประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้"

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการ "คาลเท็กซ์สานฝัน ปันโอกาสการเรียนรู้" ชิงทุนการ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-07 16:30

ประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022"

ประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022"

Imperial World Samrong ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Imperial Music Award 2022" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ผู้ชนะจะได้เดินพรมแดงในงาน The Guitar Mag Award 2022

หมดเขต: 
อ, 2022-10-25 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1"

Pandin farm Art and gallery ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในเขตภาคกลาง ตะวันออก สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม ครั้งที่ 1" หัวข้อ "ปั้นดินฟาร์มตามความคิด" (ต้องการเห็นปั้นดินฟาร์มแบบไหน) ชิงเงินร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้หัวข้อ "๕๐ ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา "ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง" ประจําปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-14 16:00

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน "ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์" ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลรวม 320,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
ศ, 2022-10-14 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.