^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี

ประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี

ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประติมากรรมจากเศษธนบัตรครบรอบ 120 ปี หัวข้อ "ธนบัตรไทย 120 ปี ธนบัตรไทย สู่รูปแบบการชำระเงินที่ยั่งยืนในอนาคต" ชิงรางวัลม

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

แข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023"

แข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ "RMUTR Open House 2023" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 16:30

ประกวด "การเล่าเรื่องผ่านภาพโฆษณาออนไลน์"

ประกวด "การเล่าเรื่องผ่านภาพโฆษณาออนไลน์"

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "การเล่าเรื่องผ่านภาพโฆษณาออนไลน์" ชิงท

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่

หมดเขต: 
อ, 2022-11-22 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest"

ประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest"

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Siriraj Photo Contest" หัวข้อ "Non Stereotype" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
อ, 2022-11-22 (All day)

ประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless"

ประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ wireless"

ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคตับอักเสบและมะเร็งตับ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ ชื่อผลิตภัณฑ์ และโลโก้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชุดตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี : ตรวจง่าย รู้ผลไว เชื่อมต่อแบบ w

หมดเขต: 
พ, 2022-11-30 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

แข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร

งานบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรและอาหาร ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดลวดลายเมล็ดพืชในกรอบรูป หัวข้อ "อัจฉริยะเกษตรไทย วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก"

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดจัดสวนถาด หัวข้อ "สวนชื้นรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2022-11-20 16:30

ประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2"

ประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2"

Million Creation ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบธุรกิจ "วัยรุ่นมีของ START UP SEASON 2" ทำธุรกิจไม่ยาก แค่มีเป้าหมาย และแรงบันดาลใจที่มากพอ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.