^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat"

ประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat"

SP บ้านคาร์แคร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Korat Art Toy Contest" หัวข้อ "Culture Connection in Korat" เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี SP บ้านคาร์แคร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศ

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-07 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ "เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน"

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปท.

หมดเขต: 
อา, 2024-06-30 16:30

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

ประกวดออกแบบบอร์ดเกม ในหัวข้อ "สัตว์วิเศษ : Fantasy Creature"

Thai - International Art and Culture Association ร่วมกับ Board Game Designer Thailand - BGDT พร้อมภาคีสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ Game + Toy Lover ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการ

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-28 (All day)

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง สู่การสร้าง Soft Power ชุมชน สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "คีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานมรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน"

ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง สู่การสร้าง Soft Power ชุมชน สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "คีตศิลป์พื้นบ้าน สืบสานมรดกภูมิปัญญาแผ่นดิน"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม และ ททบ.5 ขอเชิญนักเรียนประถม - มัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง สู่การสร้าง Soft Power ชุมชน สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้หัวข้อ "คีต

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-21 16:30

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567

ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะของเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านทัศนศิลป์ 2567 : Camp for Developing Art Potential for Youth with Talent in Visual Art 2024 จัดระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิ

Seminar date: 
เสาร์, 2024, กรกฎาคม 20 (All day) to จันทร์, 2024, กรกฎาคม 22 (All day)

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

ประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์"

สำนักงานเขตสายไหม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้า หัวข้อ "ลายผ้าอัตลักษณ์เขตสายไหมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

หมดเขต: 
พฤ, 2024-06-20 16:30

ประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗

ประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญสถานศึกษาระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดต้นแบบบริหารกายหน้าเสาธง ประจําปี ๒๕๖๗ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โรงพยาบาลกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด "โรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นโรงพยาบาลคุณภาพ บริการทันสมัย เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน มีความประสานงานเป็น

หมดเขต: 
ศ, 2024-06-14 16:30

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

ประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ร่วมกับ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจําปี 2567" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2024-08-30 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญกเรียน นักศึกษา หรือผู้มีอายุเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 10 ประจำปี 2567 : Olive Branch Awards 10th 2024" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.