^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

ประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์"

สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ "ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทอง สืบสานงานศิลป์" ชิงเงินรางวัล และหนังสือตู้ลายทอง เล่ม 2

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดออกแบบ "โคมไฟสไตล์จีน"

ประกวดออกแบบ "โคมไฟสไตล์จีน"

คณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "โคมไฟสไตล์จีน" ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2566 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้หัวข้อ "รวมใจภักดิ์ 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 110,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023"

ประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023"

TOYOTA ขอเชิญน้อง ๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2023 : Toyota Dream Car Art Contest 2023" คอนเซ็ปต์ "Multi-pathway to reduce Co2" (carbon neutrality) รถรักษ์โลก ชิงถ้วยพระราชทาน สมเ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

แข่งขัน "ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล"

แข่งขัน "ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล"

วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (IMT) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ออกแบบนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล" ภายในงาน Open House เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอ

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-06 16:30

ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน"

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพดิจิทัล หัวข้อ "ประหยัดพลังงาน เพื่อโลกที่ยั่งยืน" ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2565 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 (All day)

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์ พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

ประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ "ลำนำศิลป์  พื้นถิ่นไทย : The Melody of Folk Art"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน เเละบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้หัวข้อ "ศิลปินพื้นบ้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ในชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-01-19 16:30

ประกวดการแสดง "NSM Competition Boy Band & Girl Group"

ประกวดการแสดง "NSM Competition Boy Band & Girl Group"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดง "NSM Competition Boy Band & Girl Group" ชิงเงินรางวัลมูลรวมกว่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียนียบัตร และของที่ร

หมดเขต: 
พ, 2023-01-04 17:00

ประกวดภาพถ่ายโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"

ประกวดภาพถ่ายโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes"

โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพถ่าย "โครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "Greening the Scrap Metal for the Better Changes" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเก

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวด "High School Music Festival #1"

ประกวด "High School Music Festival #1"

มหาวิทยาลัยคริสเตียน จังหวัดนครปฐม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "High School Music Festival #1" ชิงโอกาสโชว์พลังร่วมกับศิลปินชื่อดังมาก พร้อมร่วมทำ Work Shop เพื่อก้าวไปสู่การเป็นศิลปิน

หมดเขต: 
อ, 2022-12-27 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.