^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE  ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย"

บริษัท โนโวไลฟ์ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 20 ปี NOVOLIFE ภายใต้แนวคิด "20 ปีแห่งความสำเร็จ มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 20

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 (All day)

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

แข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2024" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 09:00

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

ประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑

หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรม "ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์" ครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ "ด้วยรักษ์และเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 16:00

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการออกแบบ "Thailand Design Creator Competition 2024" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่/ใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

แข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถทางด้านการใช้งานโปรแกรม Microsoft office "MOS Olympic Thailand Competition 2024" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหร

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

ประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน

TKpark Yala ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "TK Music Contest Festival" ตอน Fandom แฟนฉัน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2024-02-09 16:30

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

ประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thailand CEF ครั้งที่ ๒" หัวข้อ "สีสัน Thailand-CEF" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๔,๐๐๐ บาท และประ

หมดเขต: 
อ, 2024-02-13 23:59

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3"

ภาควิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "นวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม Season 3" ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-22 16:30

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

ประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "สําเภาเกมส์"

สโมสรนักศึกษาคณะบริหารหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมเกณฑ์การประกวดออกแบบมาสคอต (Mascot) และประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ประจําการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 15 "ส

หมดเขต: 
พ, 2024-01-24 01:13

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2024-02-11 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.