^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มมัธยมศึกษา "Digi Camp" ภายใต้หัวข้อ "ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 420,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2023-01-16 16:30

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ "Kengo Kuma & Higashikawa" KAGU Design ครั้งที่ 3

ประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ "Kengo Kuma & Higashikawa" KAGU Design ครั้งที่ 3

เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ร่วมกับสถาปนิก Kengo Kuma ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ "Kengo Kuma & Higashikawa" KAGU Design ครั้งที่ 3 ภายใต้ธีม "เฟอร์นิเจอร์นอกชายคา" ไม่จำกัดประเภทและแ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 10:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทย

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

หมดเขต: 
ส, 2023-01-28 16:30

ประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

ประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน และครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด จินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 หัวข้อ "พิ

หมดเขต: 
อ, 2023-02-28 16:30

ประกวดวาดภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

ประกวดวาดภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัย และเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับกรมศิลปากร และกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร โดยอุทยาน ประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สังกัดสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดสุโขทัย ตาก พิจิตร พิษ

หมดเขต: 
อ, 2023-01-31 16:30

ประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

ประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต

ภาควิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรืออาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต ชิงทุนการศึกษา

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

แข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ 4)

แข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ 4)

DifferSheet ขอเชิญนักเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest (ครั้งที่ 4) ชิงถ้วยพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

หมดเขต: 
ศ, 2023-01-20 16:30

ประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023"

ประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023"

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023" หัวข้อ "การค้าในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิ

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)"

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 1 "Dominic Integrated Science Contest for Olympiad (DISCO)" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2023-01-15 (All day)

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2566 "GLOBE Student Research Competition 2023 (GLOBE SRC)"

ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับนักเรียน ประจำปี 2

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.