^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

ประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแห่งชาติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท

สมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ร่วมด้วยสมาคมผู้สร้างสรรค์เพลง (ประเทศไทย) สมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย และสโมสรนักเพลง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติพ่อแ

หมดเขต: 
พฤ, 2022-10-20 16:30

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility"

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility"

กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ ประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ #2 หัวข้อ "ปลุกพลังเยาวชนสู่ยานยนต์แห่งโลกอนาคต : Youth Power For Future Mobility" ชิงทุนการศึกษารวม 79,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

ประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st"

STAR CLUB ขอเชิญนักเรียนมันธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา อายุ 16 - 23 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "Star Club Short Video Contest 1st" หัวข้อ "สิทธิส่วนบุคคล ในสังคมที่หลากหลาย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่ร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เภสัชฯ มช. 6 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2022-10-31 16:00

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565

ฝ่ายนิทรรศการการเมือง งานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพีวิชาการ ประจําปีการศึกษา 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้ว

หมดเขต: 
จ, 2022-10-03 16:30

ประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด

ประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์คลิปรีวิวประกอบเพลง "BE SMART KIDS" ร้อง เล่น เต้น เติมฝัน ร่วมฝ่าฟัน ต้านภัยยาเสพติด ชิงเงินรางวัลมูลค่ารว

หมดเขต: 
ส, 2022-09-24 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง จากภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 460,0

หมดเขต: 
อา, 2022-09-18 (All day)

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

ประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน "ฉ่อย" หัวข้อ "ภาษาจรรโลงใจ" โครงการรักษ์ภาษาไทย สานคุณค่าและความ

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

ประกวดนิทาน "ไฟฟ้าฟอร์เทล : FAI-FAH FOR TALE"

ประกวดนิทาน "ไฟฟ้าฟอร์เทล : FAI-FAH FOR TALE"

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน "ไฟฟ้าฟอร์เทล : FAI-FAH FOR TALE" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเ

หมดเขต: 
พ, 2022-09-14 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - นักเรียน

Members Online

There are currently 0 users online.