^ Back to Top

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

ที่มาของโครงการ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้ชื่อ ‘EchoVE Contest’ โดยใช้แอปพลิเคชัน ‘EchoVE’ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่ออาชีวศึกษาเป็นแพลทฟอร์มของการแข่งขัน เปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวศึกษาทุกสถาบัน ทุกสาขาวิชา และทุกระดับชั้นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขันและแสดงทักษะภาษาอังกฤษที่ได้รับการฝึกฝนจริงเพื่อชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ อันเป็นแผนงานต่อเนื่องของโครงการ ‘EchoVE อังกฤษดีชีวิตไกล’

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 กรกฎาคม 2561 ที่ www.echove.org

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ฟรี

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/echoveth

หมดเขต: 
10 ก.ค. 2018 10:00 to 15 ก.ค. 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.