^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

ประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal"

Go Hair ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี 2022 ในหัวข้อ "ใช้ชีวิตวิถีใหม่ ในยุค New Normal" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 2,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2022-01-25 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "ซอนนี่ เชฟป่วนก๊วนอร่อย" ในธีม Cook It! Eat It! Color It!”

ประกวดวาดภาพระบายสี "ซอนนี่ เชฟป่วนก๊วนอร่อย" ในธีม Cook It! Eat It! Color It!”

MAPED ร่วมกับ TASTY TALES OF THE FOOD TRUCKERS ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ซอนนี่ เชฟป่วนก๊วนอร่อย" ในธีม Cook It! Eat It! Color It!” ชิงทุรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดวาดการ์ตูน 4 ช่อง "Le Pan Comic Contest ครั้งที่ 4" หัวข้อ "25 ปี ความทรงจำของฉันกับเลอแปง"

ประกวดวาดการ์ตูน 4 ช่อง "Le Pan Comic Contest ครั้งที่ 4" หัวข้อ "25 ปี ความทรงจำของฉันกับเลอแปง"

Let's Comic ร่วมกับ เลอแปง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดการ์ตูน 4 ช่อง "Le Pan Comic Contest ครั้งที่ 4" หัวข้อ "25 ปี ความทรงจำของฉันกับเลอแปง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2022-01-17 11:00

ประกวด "30th International Illustration Contest"

ประกวด "30th International Illustration Contest"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "30th International Illustration Contest" หัวข้อ "the Skies" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
จ, 2022-01-10 16:30

ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art

ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 67 : The 67th National Exhibition of Art ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทและขนาดของศิลปกรรม

หมดเขต: 
พ, 2022-01-05 16:30

ประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist"

ประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 38 : The 38th Exhibition of Contemporary Art by Young Artist" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรต

หมดเขต: 
พ, 2022-01-05 16:30

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “หลวงปู่มั่นกับสมาธิและสันติภาพ ในมุมมองของฉัน”

สถานีโทรทัศน์ BMCTV ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ตับ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มูลนิธิรักษ์เยาวชน, สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมสภาพุทธศาสนิกสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดขน

หมดเขต: 
พ, 2022-01-05 16:30

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

Thai DENSO Group ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Youth Power for CO2 Neutral World) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

ประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน”

มูลนิธิเพื่อนไร้พรมแดน ร่วมด้วย Realframe และสำนักข่าวชายขอบ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน ภาพถ่าย ภาพวาด ว่าด้วยผู้ลี้ภัยและแรงงานข้ามชาติ ภายใต้หัวข้อ “เพื่อนไร้พรมแดน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2021-12-15 16:30

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”

ประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)”

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ "มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 7" หัวข้อ “พลาสติก พิทักษ์โลก (Plastics Save The World)” ชิงทุน

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-03 (All day)

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod