^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020"

ประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020"

LINE WEBTOON ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
ส, 2020-07-25 11:59

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"

น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-06-28 17:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
จ, 2020-07-20 18:00

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020"

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020"

Palette Artspace ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020" เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย โดยเราได้รับการสนับสนุนหลักจาก

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด”

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 หัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในการทัศนศึกษา

หมดเขต: 
อา, 2020-06-07 16:00

ประกวดวาดภาพปลากัด “ปลากัดช่วยชาติพ้นภัย COVID-19 : STAY HOME NO COVID DRAW BETTA”

ประกวดวาดภาพปลากัด “ปลากัดช่วยชาติพ้นภัย COVID-19 : STAY HOME NO COVID DRAW BETTA”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสมาคมปลากัด ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพปลากัด “ปลากัดช่วยชาติพ้นภัย COVID-19 : STAY HOME NO COVID DRAW BETTA”  ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home

ประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home

เพจประกวดวาดภาพ.คอม ร่วมกับ ผลิตภัณฑ์ BIC ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “เราจะผ่านไปด้วยกัน” : art from home ชิงผลิตภัณฑ์สีไม้ BIC

คุณสมบัติผู้ร่วมการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-04-26 16:30

ประกวดระบายสี "Disney Princess"

ประกวดระบายสี "Disney Princess"

บงกช พับลิชชิ่ง ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "Disney Princess" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

ประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2020-04-30 16:30

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 595,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

ประเภทผลงานศิลปกรรม

หมดเขต: 
พฤ, 2020-05-21 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.