^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวด "35th International Illustration Contest" หัวข้อ "Magic"

ประกวด "35th International Illustration Contest" หัวข้อ "Magic"

Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "35th International Illustration Contest" หัวข้อ "Magic" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
อ, 2023-04-11 16:30

ประกวดวาดภาพพอร์ตเทรต "Italthai Portrait Prize 2023"

ประกวดวาดภาพพอร์ตเทรต "Italthai Portrait Prize 2023"

บริษัทอิตัลไทย ร่วมกับ River City Bangkok ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์ตเทรต "Italthai Portrait Prize 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 900,000 บาท

กฎการส่งผลงานเข้าประกวด

หมดเขต: 
พ, 2023-06-21 16:30

ประกวดภาพวาดลายเส้น "Monami Plus Pen 3000 Art Drawing Contest 2023"

ประกวดภาพวาดลายเส้น "Monami Plus Pen 3000 Art Drawing Contest 2023"

Monami ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดลายเส้น "Monami Plus Pen 3000 Art Drawing Contest 2023" หัวข้อ "Memorable Korea" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 53,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2023-04-30 (All day)

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future"

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด "อนาคต : The Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมเกี

หมดเขต: 
ศ, 2023-03-31 17:00

ประกวดวาดภาพ "ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3"

ประกวดวาดภาพ "ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3"

ขัวศิลปะ ขอเชิญเยาวชนทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "ศิลปะเยาวชนขัวศิลปะ ครั้งที่ 3" ภายใต้หัวข้อ "ศิลปะเพื่อลมหายใจ CHIANG RAI ART FOR AIR" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่พร้อม และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พ, 2023-02-22 16:30

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ขอเชิญผผูสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 : The 12th White Elephant Art Award หัวข้อ "รักโลก : Cherish the World" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-05-05 18:00

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย"

ประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย"

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุ ๖ - ๒๑ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๑๘ หัวข้อ "ศิลปวัฒนธรรมไทย" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๙๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-05-11 16:30

ประกวดภาพวาด "วิถีชีวิตช่อแฮ"

ประกวดภาพวาด "วิถีชีวิตช่อแฮ"

จังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด "วิถีชีวิตช่อแฮ" เนื่องในงานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่ แห่ตุงหลวง ประจำปี  ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2023-02-21 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน"

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนไทย สร้างโลกยุคใหม่ ใส่ใจความยั่งยืน" ชิงทุนการศึกษา

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2023-02-20 16:30

ประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition

ประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสีน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําปี 2566 ในโครงการนิทรรศการงานศิลป์บนแผ่นดินชุมพร : Chumphon Art Exhibition ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-02-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.