^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

ประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์"

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน และประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ Line หัวข้อ "การต่อต้านการค้ามนุษย์" ชิงเงินรางวัล พ

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน"

ศูนย์การค้าเมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน ห้วข้อ “Back To School กับชุดนักเรียนในจิตนาการของฉัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และของขวัญมากมาย

หมดเขต: 
พฤ, 2018-05-10 16:00

ประกวดระบายสี Barbie 2018

ประกวดระบายสี Barbie 2018

บริษัท บงกชพับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Barbie 2018 ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล มูลค่ารวมรางวัลกว่า 180,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

หมดเขต: 
ส, 2018-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย”

บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชันแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) ในเครือ บริษัท CEPSA ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “รวมใจรักษ์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 189,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2018-06-15 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2561 : Young Thai Artist Award 2018" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลเงินส

หมดเขต: 
อ, 2018-07-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต”

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเชิญนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

หมดเขต: 
จ, 2018-04-23 16:00

ประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย”

ประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย”

ArtLab Studio ร่วมกับ Duygu Sanat Atölyesi ขอเชิญเด็ก และเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเยาวชนไทย - ตุรกี 2018 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิใจ วิถีไทย” ชิงเงินรางวัล ทุนการศึกษา คอร์สเรียน พร้อมเซ็ตอุปกรณ์ศิลปะ และร่วม

หมดเขต: 
ส, 2018-03-31 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7 หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อม

หมดเขต: 
จ, 2018-04-30 16:00

ประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)

ประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing)

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาสมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายเส้น (Drawing) ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2018-03-20 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . . ไทยแลนด์ : Pride of Thailand"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 33 ประจำปี 2561 หัวข้อ "ภูมิใจ . . .

หมดเขต: 
อา, 2018-04-22 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod