^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หั

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-09 16:30

ประกวดนักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

ประกวดนักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา อายุระหว่าง ๖ - ๑๒ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักเล่านิทานน้อย “ดวงดาวแห่งเอเชีย” ชิงถ้วยพระ

หมดเขต: 
จ, 2019-08-05 16:30

ประกวดวาดภาพ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15 : 15th Color My Heart with Peace"

ประกวดวาดภาพ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15 : 15th Color My Heart with Peace"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนอายุ 4-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 15 : 15th Color My Heart with Peace" เนื่องในวันเด็กสากล ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2019-08-28 16:30

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22"

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 22” ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ

หมดเขต: 
อา, 2019-08-04 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก"

ฟริท-ซี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริท-ซี พลัส รักษ์โลก ปี 5" หัวข้อ "เยาวชนวัยใส หัวใจรักษ์โลก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2019-09-30 16:30

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ”

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ ๗ "ENERGY PAINTING 2019" หัวข้อ “พลังความดีด้วยหัวใจ” ชิงเงินรางวัล พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ

หมดเขต: 
ศ, 2019-08-16 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

หมดเขต: 
อ, 2019-07-30 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล”

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ พัฒนาก้าวไกล สู่ระดับสากล” ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อ, 2019-07-16 16:30

ประกวดวาดภาพ 1168 Art Contest 2019 : ธีมแฟนตาซีรักการอ่าน

ประกวดวาดภาพ 1168 Art Contest 2019 : ธีมแฟนตาซีรักการอ่าน

1168 PUBLISHING ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ 1168 Art Contest 2019 : ธีมแฟนตาซีรักการอ่าน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

กติกา และเงื่อนไข

หมดเขต: 
พ, 2019-07-31 16:30

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข"

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 หัวข้อ "สมบูรณ์ พูนสุข" ชิงถ้วยรางวัลพระรา

หมดเขต: 
ส, 2019-09-28 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.