^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8”

ประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8”

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 8” ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมพิชิตโควิด-19"

Deadline: 
Fri, 2020-10-09 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

ประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด : Thai Kids Fight COVID” ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

แข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปีที่ 15 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE”

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE”

Gistda ขอเชิญน้อง ๆ อายุระหว่าง 8 – 11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “PEACE IN SPACE” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “ใต้ร่มพระบารมี” ชิงเงินรา

Deadline: 
Fri, 2020-07-17 16:30

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

ประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 : The 10th White Elephant Art Award หัวข้อ “ในฝัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2021-01-30 18:00

ประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It"

ประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It"

Joylada ร่วมกับ B.A.D-it ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท ธีม "อนาคตที่จะเกิดขึ้นเพราะคุณ Believe And Do It" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลพิเศษจาก B.A.D-it

รอบที่ 1

Deadline: 
Wed, 2020-07-15 16:30

ประกวด "PIGMA 7 Days Challenge" วาดรูป 7 วัน 7 ผลงาน

ประกวด "PIGMA 7 Days Challenge" วาดรูป 7 วัน 7 ผลงาน

PIGMA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "PIGMA 7 Days Challenge" วาดรูป 7 วัน 7 ผลงาน ชิงรางวัล

กติกา

Deadline: 
Mon, 2020-06-29 09:00

ประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11

ประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11

คาโอ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่ 11 หัวข้อ "การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Together, we are eco-friendly" ชิงรางวัล

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020"

ประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020"

LINE WEBTOON ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "LINE WEBTOON CONTEST 2020" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

Deadline: 
Sat, 2020-07-25 11:59

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.