^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ "ศิลป์ พีระศรี"

Deadline: 
Sun, 2015-06-21 16:00

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61" ประจำปี 2558 ชิงรางวัลเงิน พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคืนความสุข สู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับปรถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวั

Deadline: 
Thu, 2015-07-23 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุกผลงานที่ผ่านจะได้ตีพิมพ์ใน DEBUT ฉบับพิเศษ “ห้องปิดตาย

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท

Deadline: 
Wed, 2015-03-25 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2015-04-24 17:00

ประกวดระบายสี Barbie 2015

ประกวดระบายสี Barbie 2015

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญผู้สนใจยุระหว่าง 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดระบายสี Barbie 2015 ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม 150,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-05-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod