^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน”

ประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน”

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-07-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลง

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 146,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2016-08-05 16:00

ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016

ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016

Comico Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมได้รับการันตีการลงการ์ตูนรายสัปดาห์ใน Comico Thailand, Japan, Korea, Taiwan

Deadline: 
Tue, 2016-08-30 16:00

ประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace"

ประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace" ชิงทุนการศึกษา พร้้อมล่เกียรติคุณ และป

Deadline: 
Thu, 2016-09-08 16:00

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโ

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

ประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7"

มูลนิธิอมตะ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม "อมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 7" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sun, 2016-11-06 16:00

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

ประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และเยาวชนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมปลูกจิตสำนึกรักป่าน่าน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล และตั๋วเครื่องบิน

Deadline: 
Sat, 2016-09-10 19:00

ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"

ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน"

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ Energy Painting 2016 หัวข้อ "รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์พลังงาน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-10-17 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod