^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Tue, 2017-03-14 16:00

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

มูลนิธิร่มฉัตร และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-04-02 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ"

สมาคมอาคารชุดไทย สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย และสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ้านของพ่อ" พร้อมเขียนคำบรรยายใต้ภาพถึงความรู้สึกที่ตนเองวาด ชิงเง

Deadline: 
Mon, 2017-02-20 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า”

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 7 ภายใต้แนวคิด “ในใจไทยทั่วหล้า” ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Tue, 2017-04-04 17:00

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017

TOYOTA ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโลก

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวดภาพศิลป์ วันรักนกเงือก 2560 หัวข้อ “วันรักนกเงือก”

ประกวดภาพศิลป์ วันรักนกเงือก 2560 หัวข้อ “วันรักนกเงือก”

อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพศิลป์ วันรักนกเงือก 2560 หัวข้อ “วันรักนกเงือก” ชิงของราวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2017-02-09 16:00

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม “แล…ใต้” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-10 16:00

ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 : THE 7th SANITARY WARE PAINTING COMPETITION

ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 : THE 7th SANITARY WARE PAINTING COMPETITION

ผู้จัดงานสถาปนิก’60 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั้วไป สมัครเข้าร่วมการการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7 : THE 7th SANITARY WARE PAINTING COMPETITION ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของทีระลึก

Deadline: 
Mon, 2017-04-17 16:00

ประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที”

ประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที”

Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที” ชิงเงินรางวัล พร้อมชุดผลิตภัณฑ์สีไม้จาก Master Art

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:00

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

โครงการพุทธอาสาศิลป์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจในงานศิลปะด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์ ชิงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อรับการถ่ายทอ

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod