^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2019-2020 : Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2019-2020"

ประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2019-2020 : Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2019-2020"

National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2019-20

Deadline: 
Sun, 2019-11-24 16:30

ประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ประจำปี 2562

ประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ประจำปี 2562

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์” ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,360,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2019-10-26 16:00

ประกวดระบายสี "MY LITTLE PONY 2019"

ประกวดระบายสี "MY LITTLE PONY 2019"

บริษัท บงกชพับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "MY LITTLE PONY 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 155,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

Deadline: 
Mon, 2019-11-11 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล”

มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท และขอ

Deadline: 
Mon, 2019-09-09 16:30

ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา"

ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา"

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2019-09-15 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic"

Sabina ขอเชิญนักเรียนหญิง ระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "บ๊ายบาย...พลาสติก กับพี่ซาบีนี่ Sabinie #Zero Plastic" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร และของรางวัล

Deadline: 
Fri, 2019-08-23 16:30

ประกวดวาดภาพ "Primo Painting Contest 2019"

ประกวดวาดภาพ "Primo Painting Contest 2019"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญเยาวชนอายุ 9 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Primo Painting Contest 2019" หัวข้อ "โลกจินตนาการของฉัน" ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2019-05-21 06:49

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

ประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์”

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพสด หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากคำสอนอาจารย์ศิลป์” ในโครงการ OPEN HOUSE PSG 2019 ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัล พร้อม

Deadline: 
Mon, 2019-08-26 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

ประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หัวข้อ “ดาราศาสตร์สร้างคนสร้างชาติ”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หั

Deadline: 
Fri, 2019-08-09 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod