^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN" ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ"

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ" ในกิจกรรม "เดอะสกาย วาดภาพเพื่อพ่อ" ชิงทุนการศึกษา และของขวัญมากมาย สมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2557

Deadline: 
Fri, 2014-12-05 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู”

ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 145,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดระบายสี น้องเซวี่ตะลุย AEC

ประกวดระบายสี น้องเซวี่ตะลุย AEC

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี น้องเซวี่ตะลุย AEC ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking"

ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชพส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก หัวข้อ "ดูดีด้วยความดีสากล Universal Goodness For Good-Looking" ชิงทุนการศึกษาพร้อมโล่ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-10-15 16:00

ประกวดระบายสี "เชื้อโรคตัวร้าย"

ประกวดระบายสี "เชื้อโรคตัวร้าย"

Dettol ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "เชื้อโรคตัวร้าย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2014-10-07 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”

ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้” ชิงรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2014-10-27 16:00

ประกวดผลงานศิลปะ ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช"

ARTs OF KORAT CONTEST 2014

พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสม ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช" ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจ

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี ๒๕๕๗ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมล

Deadline: 
Mon, 2014-12-01 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod