^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดการ์ตูน PTT COMIC CONTEST ปี 5 ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง

PTT COMIC CONTEST ปี 5

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด PTT COMIC CONTEST ปี 5 ตอน “Energy Eureka!” พลังงานท้าทดลอง ชิงรางวัลฒุลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่ เเละได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฉบับรวมเล่มพร้อมตีพิมพ์เ

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ "ศิลป์ พีระศรี"

Deadline: 
Sun, 2015-06-21 16:00

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61" ประจำปี 2558 ชิงรางวัลเงิน พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคืนความสุข สู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับปรถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวั

Deadline: 
Thu, 2015-07-23 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุกผลงานที่ผ่านจะได้ตีพิมพ์ใน DEBUT ฉบับพิเศษ “ห้องปิดตาย

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท

Deadline: 
Wed, 2015-03-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.