^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที”

ประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที”

Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ระบายสีรอบข้างให้เป็นธรรมชาติที” ชิงเงินรางวัล พร้อมชุดผลิตภัณฑ์สีไม้จาก Master Art

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:00

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

ประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์

โครงการพุทธอาสาศิลป์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจในงานศิลปะด้านจิตรกรรมและประติมากรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพุทธอาสาศิลป์ ชิงโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมพุทธอาสาศิลป์ Workshop ครั้งที่ 1 เพื่อรับการถ่ายทอ

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ”

อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “ตามรอยพ่อ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดวาพภาพ หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"

ประกวดวาพภาพ หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาพภาพ ภายใต้หัวข้อ "อยู่ดี กินดี มีสุข ใต้ร่มพระบริบาล" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2017-02-15 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 47

ประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 47

บริษัทเพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 47 ณ ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลสูงสุด Japanese Foreign Misiter’s Award ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมเหรียญ และใบประกาศเกี

Deadline: 
Fri, 2016-11-04 09:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

Deadline: 
Wed, 2016-12-14 16:00

(เลื่อนกำหนดรับผลงาน) ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3

บมจ. ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3  ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-02-05 17:00

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 06:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.