^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8thUOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุ

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความ

Deadline: 
Fri, 2017-06-02 16:00

ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ"

ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ"

HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”

ประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space”

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน อายุ 8-11 ปี  ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน หัวข้อ “United Through Space” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน

Deadline: 
Fri, 2017-09-01 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

ประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีเยาวชน หัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-05-26 16:00

ประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol”

ประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol”

BRAIN NAVI ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “Illustrator Contest Asia” หัวข้อ “Idol” ชิงรางวัลพิเศษมากมาย

คุณสมบัติ

Deadline: 
Sat, 2017-07-01 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.