^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46

ประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46

บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 46  เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งผลงานไปแสดง ณ ศูนย์นิทรรศการ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Fri, 2015-11-06 16:00

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๕ หัวข้อ “สันติภาพ-สันติธรรม”

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๕ หัวข้อ “สันติภาพ-สันติธรรม”

สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ คณะกรรมการจัดงาน ๗๐ ปี วันสันติภาพไทย ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชนครั้งที่ ๑๕ หัวข้อ “สันติภาพ-สันติธรรม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”

ประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21”

ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสการ์ดปีใหม่ ภายใต้หัวข้อ “ให้ใจ...เป็นหัวใจของการศึกษา ศตวรรษที่ 21” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บ

Deadline: 
Wed, 2015-11-25 16:00

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 4,000,000 บาท พร้อมโล่พระราชทานสมเด็จ

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 17:00

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา”

ประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ”

สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เขียนเรียงความ แต่งคำขวัญ หัวข้อ “อากาศสดใส...ด้วยมือเรา” ในโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดคุณภาพอากาศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Sun, 2015-08-30 16:00

ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน... ตามรอยพ่อ”

ระกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน... ตามรอยพ่อ”

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และแระชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ “พลังงาน...  ตามรอยพ่อ” (ENERGY PAINTING 2015 : PAINTING CONTEST FOR OUR BELOVED KING) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกี

Deadline: 
Thu, 2015-10-15 16:00

ประกวดภาพวาดพร้อมคำบรรยาย สมุดภาพบันทึกประจำวัน อินิกิ โครงการ "The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2015-1016"

The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดพร้อมคำบรรยาย "สมุดภาพบันทึกประจำวัน อินิกิ" ภายใต้โครงการ "The Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2015-1016" หัวข้อ "นี่คือชีวิตของฉ

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 18:00

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

ประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน"

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสีและภาพถ่าย "แม่ลูกผูกพัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,60

Deadline: 
Sun, 2015-08-09 23:59

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รักแม่เท่าทะเล”

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รักแม่เท่าทะเล”

โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รักแม่เท่าทะเล” ชิงทุนการศึกษาซัมเมอร์คอร์สดีที่สุด ณ ประเทศอังกฤษ ประเทศสิงค์โปร์ มูลค่า

Deadline: 
Sun, 2015-08-16 12:00

ประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 10

ประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทาน NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 10

กลุ่มบริษัท นานมี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๐ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Fri, 2015-09-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.