^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพวันเด็ก หัวข้อ "อาชีพในฝัน ของฉัน"

ประกวดวาดภาพวันเด็ก หัวข้อ "อาชีพในฝัน ของฉัน"

ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวันเด็ก หัวข้อ "อาชีพในฝัน ของฉัน" ตะลุยวันเด็กน้อย @ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 6,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-01-05 16:00

ประกวดระบายสี หัวข้อ "ท่องแดนเวทย์มนตร์"

ประกวดระบายสี หัวข้อ "ท่องแดนเวทย์มนตร์"

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล สมัครเข้าร่วมการประกวดระบายสี หัวข้อ "ท่องแดนเวทย์มนตร์" ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015”

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “TOYOTA Dream Car Art Contest 2015” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนำไทย สู่อาเซียน”

ประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิด “เด็กดี มีคุณธรรม ก้าวนาไทย สู่อาเซียน”

สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ นิวซีบีดี เดอะ แกรนด์ พระราม ๙ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “The Shoppes Children’s Day 2015” แนวคิ

Deadline: 
Sun, 2015-01-04 16:00

ประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"

ประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา"

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "๖๐ พรรษา เทพรัตนราช ปราชญ์ศึกษา" เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระมายุ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC” ในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2557” ชิงรางวัล “อี

Deadline: 
Wed, 2015-01-21 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN"

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ความสุขของคนไทยในสังคม ASEAN" ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ"

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "คุณพ่อในดวงใจ" ในกิจกรรม "เดอะสกาย วาดภาพเพื่อพ่อ" ชิงทุนการศึกษา และของขวัญมากมาย สมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ธันวาคม 2557

Deadline: 
Fri, 2014-12-05 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“สมเด็จพระเทพฯ ในดวงใจ” เพื่อนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ใจอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู”

ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพวันครู ในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพฯ ...เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครู” เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 59 วันที่ 16 มกราคม 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 145,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2014-12-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • natpatt