^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส"

ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส"

Colgate ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา แลประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดหมีแพนด้า ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนฟรี รวมมูลค่า 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง" (จิตรกรรมและภาพพิมพ์)

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด (ศิลปกรรมสองมิติ ประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์) หัวข้อ“ภาพลักษณ์นักการเมือง” ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดระบายสี Barbie 2014

ประกวดระบายสี Barbie 2014

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Barbie 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการลานสานฝัน ตลาดนัดศิลป์ไดโนเสาร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่ารวม

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00

ประกวดระบายสี ปี 3 " ลากเส้น เล่นสี ... กับพี่ม้าปี 3 " หัวข้อ "ปีม้า...คึกคัก"

ประกวดระบายสี ปี 3 " ลากเส้น เล่นสี ... กับพี่ม้าปี 3 " หัวข้อ "ปีม้า...คึกคัก"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพระบายสี “ลากเส้น เล่นสี .... กับพี่ม้า ปี 3” หัวข้อ “ปีม้า...คึกคัก”  ชิงรางวัลมากมาย และประกาศนียบัตรเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2014-07-31 16:00

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"

ประกวดภาพวาดของเยาวชนในหัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน"

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเยาวชนไทยส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเยาวชน หัวข้อ "ศิลปะกับสิทธิมนุษยชน" หรือ การประกวดภาพวาด "ASEAN Youth Competition on Arts and Human Rights" ชิงเงินรางวัล 450 ดอลลาร์ส

Deadline: 
Fri, 2014-05-16 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซี่ยน" เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดภาพวาด 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกวดภาพวาด ๗๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพวาด 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้คำขวัญ "เกษตรศาสตร์สั่งสม ความอุดมแห่งแผ่นดิน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.