^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคืนความสุข สู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับปรถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวั

Deadline: 
Thu, 2015-07-23 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุกผลงานที่ผ่านจะได้ตีพิมพ์ใน DEBUT ฉบับพิเศษ “ห้องปิดตาย

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

ประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท้อนสังคมครั้งที่ ๒

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ใน ๒๒ จังหวักภาคกลาง ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี จิตรกรรมยูงทอง สะท

Deadline: 
Wed, 2015-03-25 16:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์”

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 5 แนวคิด “จังหวะ ดนตรี กวี ศิลป์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมเกียรติบั

Deadline: 
Fri, 2015-04-24 17:00

ประกวดระบายสี Barbie 2015

ประกวดระบายสี Barbie 2015

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญผู้สนใจยุระหว่าง 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดระบายสี Barbie 2015 ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวม 150,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2015-05-30 16:00

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

ประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า"

อนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคม ในกรรมาธิการวิสามัญาการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติ ขอเชิญเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด เพลง หนังสั้น การ์ตูน ความเรียง หัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า" ในโครงการเยาว

Deadline: 
Fri, 2015-04-10 16:00

ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 5 งานสถาปนิก ’58

ประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 5 งานสถาปนิก ’58

คณะผู้จัดงานงานสถาปนิก ’58 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 5 งานสถาปนิก ’58 (SANITARYWARE PAINTING COMPETITION) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 28,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร และของท

Deadline: 
Fri, 2015-04-03 16:00

ประกวดวาดภาพ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”

ประกวดวาดภาพ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”

Arrow ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด ในหัวข้อ “ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.