^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการภายใต้หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย"

ประกวดผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย"

Midnice Gallery ขอเชิญชวนเด็ก และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อ "เยาวชนกับการเมืองไทย" เพื่อสอดคล้องกับการเปิดกว้างทางความคิดเรื่องสังคม และการเมือง และสนับสนุนเด็กและเยาวชนได้เรียนร

Deadline: 
Tue, 2014-02-18 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

ประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014

TOYOTA ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพระบายสี TOYOTA DREAM CAR ART CONTEST 2014 "รถยนต์ในฝัน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนไปประกวดระดับโ

Deadline: 
Fri, 2014-02-28 16:00

ประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา หัวข้อ “การ์ตูนที่ชื่นชอบ”

ประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา หัวข้อ “การ์ตูนที่ชื่นชอบ”

สนุกเล่น สนุกคิด Kid Play Day @ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาอายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระดับประถมศึกษา หัวข้อ “การ์ตูนที่ชื่นชอบ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท 

Deadline: 
Sat, 2014-01-04 16:00

ร่วมแสดงผลงานไม่จำกัดประเภทด้านสิ่งแวดล้อม ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2

ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2

ทีวีรักษ์โลก 360 องศา ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งผลักดันประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็น "วาระแห่งชาติ" จัดงาน ทีวีรักษ์โลก 360 องศา SAVE THE WORLD EXPO 2014 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "

Deadline: 
Wed, 2014-01-01 16:00

ประกวดวาดภาพ “The GREASE Research Network in Partnership”

ประกวดวาดภาพ “The GREASE Research Network in Partnership”

หน่วยงาน GREASE Network คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาทั่วไป และบุคคลทั่วไป รวทั้ง บุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

Deadline: 
Wed, 2014-01-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "20 ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1"

ประกวดภาพถ่าย 20 ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นครหลวงเวียงจันทน์ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และวัย ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย 20 ปี สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการ “หนองคาย-เวียงจันทน์ 100 สัมพันธ์สองฝั่งโขง” ชิงเงินรางว

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจกับเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา”

ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจกับเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา”

บริษัท เจ้าพระยาทัวรร์ริสโบ๊ท ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจกับเรือท่องเที่ยวเจ้าพระยา” ล่องเจ้าพระยา อนุรักษ์สายน้ำผ่านภาพถ่าย กับ เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 40,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-01-31 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง...วิถีไทย"

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ ในหัวข้อ "วิถีพอเพียง...วิถีไทย"

อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ "วิถีพอเพียง...วิถีไทย" ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2556" ชิงรางวัล อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น" และ

Deadline: 
Tue, 2014-01-07 16:00

ประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน”

คุรุสภาขอเชิญชวน นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมประกวดวาดภาพวันครู หัวข้อ “พระทรงเป็นแม่ และครูแห่งแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 58 พ.ศ.2557 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 

Deadline: 
Wed, 2014-01-08 10:39

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"

กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประกวดวาดภาพ และประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020" ร่วมมองอนาคตของจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยในปี 2020 จากนโยบายโครงการลงทุนโครงสร้างพิ้นฐานของรัฐบาล ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 720,000 บาท พร้่

Deadline: 
Mon, 2013-12-09 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.