^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”

Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการรประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2” ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมมีโอกาสเดินทางไปประเทศฝรั่งเศส

Deadline: 
Fri, 2017-08-25 16:00

ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

ประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Greenovation) : ชี้นำ…นวัตกรรมสีเขียวในภาพวาดของคุณ”

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดภาพวาดนวัตกรรม Live Innovation Thailand Painting Contest 2017 หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียว (Gr

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 09:30

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม”

ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม”

โครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Fri, 2017-07-07 16:00

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕

อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8thUOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุ

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2017-09-17 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 4" หัวข้อ "เยาวชน เปลี่ยนโลกได้" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน”

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"

มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับผลงานยอดเยี่ยมแต่ละสาขาจะได้รับ

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความ

Deadline: 
Fri, 2017-06-02 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.