^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

ประกวดภาพวาด รปูถ่าย เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้หัวข้อ “วิสาขบชูา ร้ธูรรม ร้ทูำ”

คณะกรรมการวิสาขบูชาโลก, วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร, สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ และบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด, รปูถ่าย, เรียงความ เนื่องในเทศกาลวิสาขบชูาโลก ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “ว

Deadline: 
Mon, 2014-06-16 16:00

ประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย

ประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพการ์ตูนความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 55,000

Deadline: 
Tue, 2014-06-10 16:00

ประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

ประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า

HiDhamma.com ร่วมกับ วิทยาลัยช่างศิลป์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ อุปมาคำสอนของพระพุทธเจ้า ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-08-31 01:54

ประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ENERGY PAINTING 2014 หัวข้อ "พลังไทยใต้ร่มพระบารมี"

ENERGY PAINTING 2014

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ENERGY PAINTING 2014 หัวข้อ "พลังไทยใต้ร่มพระบารมี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-08-29 16:00

ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส"

ประกวดภาพระบายสีหัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส"

Colgate ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ "แปรงฟันให้ถูกวิธี สุขภาพจะดีชีวิจะสดใส" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Deadline: 
Fri, 2014-05-30 16:00

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

ประกวดภาพวาดหมีแพนด้า

โรงเรียนสอนภาษามู่หลาน สาขาถนนสามัคคี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา แลประชาชนทั้วไป ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดหมีแพนด้า ชิงทุนการศึกษาเรียนภาษาจีนฟรี รวมมูลค่า 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง" (จิตรกรรมและภาพพิมพ์)

ประกวดภาพวาด "ภาพลักษณ์นักการเมือง"

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด (ศิลปกรรมสองมิติ ประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์) หัวข้อ“ภาพลักษณ์นักการเมือง” ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2014-08-08 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ หัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี และคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก"

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญ ในหัวข้อ "ชุมชนร่วมใจปลอดภัยไข้เลือดออก" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวดระบายสี Barbie 2014

ประกวดระบายสี Barbie 2014

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Barbie 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

กติกาการร่วมประกวด

Deadline: 
Sat, 2014-05-31 16:00

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ หัวข้อ "หุบเขาไดโนเสาร์"

ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ เสพ ศิลป์ (ไดโน) เสาร์ ในหัวข้อ หุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้โครงการลานสานฝัน ตลาดนัดศิลป์ไดโนเสาร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่ารวม

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.