^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

แข่งขันวาดภาพระบายสี "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 9"

แข่งขันวาดภาพระบายสี "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 9"

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี "กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 9" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

Deadline: 
Sat, 2014-11-15 16:00

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

ประกวดวาดภาพ Children Painting Competition 2014 ในหัวข้อ "พระคุณแม่"

บ้านสีลม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 : Children Painting Competition 2014 หัวข้อ “พระคุณแม่” ชิงทุนการศึกษา 15,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2014-07-10 16:00

ประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

ประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ในหัวข้อ “วรรณกรรมที่รักและภาพประทับใจของฉัน” ชิงถ้วยพระราชทาน และทุนการศึกษากว่าล้านบาท

Deadline: 
Tue, 2014-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ "ความปลอดภัย ในชีวิตประจำวัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ“แมงมุมมหัศจรรย์แห่งระบบนิเวศ”

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“แมงมุมมหัศจรรย์แห่งระบบนิเวศ”

สมาคม Asian Society of Arachnology (ASA) ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชนที่สนใจ ขอเชิญเยาวชนทุกระดับ และบุคคลที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ“แมงมุมมหัศจรรย์แห่งระบบนิเวศ” ชิงรางวัลและเกียรติบัตรจาก สมาคม Asian Society of A

Deadline: 
Fri, 2014-06-27 04:38

ประกวดระบายสี Tranformers

ประกวดระบายสี Tranformers

บริษัท บงกช พับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี เหล่าหุ่นยนต์จากภาพยนตร์ Tranformers 4 : Age of Extinction ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2014-09-15 16:00

ประกวดวาดภาพศิลปะเด็ก ครั้งที่ 3 หัวข้อ “เสน่ห์ล้านนา”

ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 และโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียนในสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สช. และ สพป.

Deadline: 
Mon, 2014-08-18 16:30

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

ประกวดและแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ปี 2557

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์

Deadline: 
Tue, 2014-07-15 16:00

ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวัลติน "Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12" หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”

Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12

โอวันติน ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวันติน โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 12" หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่” ชิงถ้วยประทาน และทุนการศึกษา

Deadline: 
Fri, 2014-07-18 16:00

ประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57"

ประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57"

บริษัท ไอเดียแพลนเทชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2014-07-05 00:53

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.