^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 2” หัวข้อ "ปิโตรเคมี เพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 270,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-10-14 16:00

ประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ แนวคิด "เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 70 ปี เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ชิงเงินรางว

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior” ะบายฝันกว้างไกล จินตนาการเด็กไทยเหินฟ้า

ประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior”

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับ Kidzania ขอเชิญน้องๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเครื่องบิน “AirAsia Paint The Sky Junior” ระบายฝันกว้างไกล จินตนาการเด็กไทยเหินฟ้า ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

ประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียน : School Milk Art Contest 2016” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน”

ประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน”

ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Cartoon Network Amazone Toon Talent Season 1" หัวข้อ “สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-07-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่"

ขนมฟรุตกัมมี่ ตราฟริท-ซี พลัส ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "ฟริทซี พลัส รักโลก ปี 3" หัวข้อ "ชวนบอกรักแม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมคอมพิวเตอร์มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลง

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

ประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก"

บริษัท อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ครั้งที่ 11 หัวข้อ "ป้องกัน ปลอดภัย ใส่ใจ ไข้เลือดออก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 146,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19”

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ภาพนี้เพื่อแม่ ครั้งที่ 19” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Fri, 2016-08-05 16:00

ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016

ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016

Comico Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมได้รับการันตีการลงการ์ตูนรายสัปดาห์ใน Comico Thailand, Japan, Korea, Taiwan

Deadline: 
Tue, 2016-08-30 16:00

ประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace"

ประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace" ชิงทุนการศึกษา พร้้อมล่เกียรติคุณ และป

Deadline: 
Thu, 2016-09-08 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.