^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

NANMEE fine arts award ครั้งที่ 8

บริษัท นานมี จำกัด เชิญร่วมถ่ายทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทยความภาคภูมิใจในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และธรรมชาติอันงดงามในมุมมองที่แตกต่าง เพื่อแสดงออกถึงจินตนาการในการเผยแพร่สีสันความงามของประเทศไทยสู่สายตาสาธารณชน เป็ดรับผลงานตั้งแต่ มิถุนายน ถ

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 08:49

โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย”

ประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน หัวข้อ "สีสันเมืองไทย"

นานมี เชิญชวนนักเรียน เข้าร่วม โครงการประกวดวาดภาพระบายสีเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน Horse Award ครั้งที่ 8 หัวข้อ “สีสัน เมืองไทย” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะ เพื่อร่วมกันรักษา ความงดงามของเมืองไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย

Deadline: 
Fri, 2013-10-25 16:00

ประกวด "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4"

ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4"

ขอเชิญส่งภาพวาดเข้าร่วมประกวด ในโครงการ "ภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมของคาโอ ครั้งที่ 4" he 4th Kao International Environment Painting Contest for Children หัวข้อ “eco together” อยู่รวมกับสิ่งแวดล้อม ให้สร้างผลงานทีแสดงสิ่งทีเราสามารถจะทําได้ ในชีวตประจ

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 8 หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด"

มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด

อาท ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้น ป.4-6 ส่งประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 8 หัวข้อ "มหัศจรรย์ ฉันรักบ้านเกิด" โดยน้องๆ ผู้เข้าร่วมประกวด ต้องวาดภาพเพื่อแสดงถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว ประจำท้องถิ่นที่เป็นที่ภาคภูมิใจของตน

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “นมโรงเรียน เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง”

นมโรงเรียน เสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง

สำนักเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (สคน.) ขอเชิญนักเรียนหรือโรงเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เข้าร่วมโครงการประกวดภาพระบายสี หัวข้อ ”นมโรงเรียนเสริมสร้างเด็กไทย เติบโตสมวัย สดใสแข็งแรง” 

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

ประกวดภาพวาดระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 11 หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจากแม่”

ประกวดภาพวาดระบายสี Ovaltine Gifl for Mom ปีที่ 11

โอวันติน ขอเชิญ นักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ประกวดวาดภาพแทนฉลากขวดโอวันติน โครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โอวันติน Gifl for Mom ปีที่ 11" ชิงถ้วยประทานและทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท หัวข้อ "เริ่มต้นเช้าวันใหม่ ด้วยไออุ่นรักจ

Deadline: 
Mon, 2013-07-15 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประชาชนอาเซียน เพื่ออนาคตร่วมกัน” ในงานวันอาเซียนประจำปี 2556

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “ประชาชนอาเซียน เพื่ออนาคตร่วมกัน” ในงานวันอาเซียนประจำปี 2556

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดงานวันอาเซียนประจำปี 2556 ในวันที่  8 สิงหาคม 2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้แก่เยาวชน โดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที

Deadline: 
Fri, 2013-08-02 16:00

การแข่งขัน Coffee Painting Competition Season 3

Coffee Painting Competition Season 3

พิพิธภัณฑ์ริบลี่ย์ เชื่อหรือไม่ พัทยา ขอเชิญร่วม "การแข่งขันวาดภาพด้วยน้ำกาแฟ ครั้งที่ 3" ชิง Ipad Mini และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 กรกฎาคม 2556 และแข่งขันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้า Royal Garden Plaza

Deadline: 
Fri, 2013-07-05 16:00

ประกวดภาพวาด ''มองสิงห์ สร้างศิลป์'' และประกวดภาพถ่าย "มองสิงห์ ผ่านเลนส์"

มองสิงห์ สร้างศิลป์  มองสิงห์ ผ่านเลนส์

สิงห์ เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วม โครงการประกวดภาพวาด และประกวดภาพถ่าย สะท้อนความคิดของตนเอง อย่างอิสระ ชิงเงินรางวัลรวม 4 ล้านบาท ฉลองวาระครบรอบ 80 ปี บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

Deadline: 
Fri, 2013-08-23 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษากว่า 250,000 บาท

ประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก”

ฟริท-ซี พลัส ชวนนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฟริท-ซี รักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษารวม 250,000 บาท และคอมพิวเตอร์สำหรับทุกรางวัล จำนวน 1 ชุด มอบให้แก่โรงเรียนเจ้าของผลงาน แบ่งเป็น 2 รุ่น ประถม และมัธยมศึกษา ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2556

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • cervozy