^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

ประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวด และแข่งขัน ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนศ

Deadline: 
Mon, 2015-08-03 16:00

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

ประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27

ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27

กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย ขอนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์ โตชิบา

Deadline: 
Sun, 2015-08-23 16:00

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17

ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 17 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงเง

Deadline: 
Sat, 2015-06-13 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน”

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BMCL) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีชอล์ค ในหัวข้อ “รถไฟฟ้า MRT ของฉัน” ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา และเดินทางไปทัศนศึกษ

Deadline: 
Thu, 2015-06-25 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย"

กรมประมง ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "Princess of Fisheries เจ้าฟ้าแห่งการประมงไทย" เนื่องในวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 27 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลั

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

ประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32

มหาวิทยาลัยศิลปกร ขอเชิญเยาวชนไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2558 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ "ศิลป์ พีระศรี"

Deadline: 
Sun, 2015-06-21 16:00

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

ประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "งานศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 61" ประจำปี 2558 ชิงรางวัลเงิน พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

ประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพื่อคืนความสุข สู่แม่น้ำของแผ่นดิน”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับปรถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เพื่อคืนความสุขสู่แม่น้ำของแผ่นดิน” ในกิจกรรมอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ ปีที่ 9 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวั

Deadline: 
Thu, 2015-07-23 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก”

ละครซีรีส์ “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และปวช ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” ชิงทุนการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.