^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ

ประกวดวาดภาพ ศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความรู้สึกเรื่องราวต่างๆจากจินตนาการ ที่แสดงออกด้วย การขีดเขียน การวาดภาพระบายสี

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

ประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี”

โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 50 ประจําพุทธศักราช 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเ

Deadline: 
Thu, 2022-08-11 16:30

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

ประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า"

HHK Intertrade Co., Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "Canson Painting Contest 2022" หัวข้อ "เสือ...ราชาแห่งป่า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-10-15 16:30

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year"

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2565 "13th UOB Painting of the Year" ชิงเงินรางวัลรวม 1,720,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภั

Deadline: 
Mon, 2022-08-15 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

ประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6 - 18 ปี ใน 5 จังหวัดภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม :

Deadline: 
Sun, 2022-06-05 16:30

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

ประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 8-11 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดสร้างแรงบันดาลใจด้านอวกาศ "APRSAF Poster Contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "Save

Deadline: 
Sun, 2022-05-15 16:30

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-05-20 16:30

ประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022"

ประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022"

Monami Thailand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Monami Doodle Art Contest 2022" หัวข้อ "Summer Colorful Day" ชิงเงินทุนการศึกษาและของรางวัล รวมมูลค่า 47,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-04-30 (All day)

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

ประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต"

เฟซบุ๊ก IPST Thailand ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้แนวคิด "น้ำคือชีวิต" เนื่องในวันน้ำโลก : World Water Day ชิงเกมการเรียนรู้จาก IPST

Deadline: 
Fri, 2022-04-22 16:30

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

ประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022"

River City Bangkok ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพพอร์เทรต "RCB Portrait Prize 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2022-08-14 23:59

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดวาดภาพ

Members Online

There are currently 0 users online.