^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ไม่อ้วนทำอย่างไร"

ประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ไม่อ้วนทำอย่างไร"

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 7 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "ไม่อ้วนทำอย่างไร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและครอบครัว เรียนรู้ในการสร้างพฤติกรรมที่ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี ทั้งการมีกิจกรรมทางกาย และการเลือกทานอาหารที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงการป่วยโรค NCDs

ประเภทประกวด
รายบุคคล แบ่งเป็น 2 รุ่น

 • รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป ถึง 9 ปี บริบูรณ์
 • รุ่นอายุ 10 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี บริบูรณ์

กติกาการประกวด

 • ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด วาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ขนาด A3 (29.7 x 42.0 ซม.)
 • ไม่จํากัดไอเดีย เทคนิคหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ไม่อนุญาตงานดิจิตอลอาร์ต
 • ผู้เข้าประกวด 1 คนมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง และเป็นผลงานที่ทําขึ้นมาใหม่สําหรับการเข้าร่วมประกวดนี้โดยเฉพาะซึ่งไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นมาก่อน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ได้คัดลอก ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงผลงานอื่น และต้องไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ส่งผลงาน และแนบใบสมัครมาที่
  สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ASSOCIATION OF THAI NCD ALLIANCE
  อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ชั้น 7 ซอยศูนย์วิจัย 1 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  พร้อมจ่าหน้าซองไปรษณีย์ว่า "การประกวดวาดภาพ"
  โทร. 081-206-4062

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 - 20 มกราคม 2567 โดยดูจากวันประทับตราของไปรษณีย์
 • ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2567 ผ่านทาง Facebook: เปลี่ยนนิด พิชิตโรค และเว็บไซต์ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน)

 • หลักการ ข้อมูล และแนวคิดถูกต้อง 30 คะแนน
 • มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย 20 คะแนน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบภาพ 15 คะแนน
 • การให้สีสัน และความประณีต 15 คะแนน

รางวัลการประกวด (ทุนการศึกษา)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จํานวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 2,000 บาท
 • รางวัลชมชย จํานวน 10 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 500 บาท

หมายเหตุ

 • ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สร้างสรรค์ผลงานด้านหลังผลงานให้ชัดเจน
 • ผู้ได้รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ "สร้างความตระหนักของสมาคมวิชาชีพสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันและลดโรค NCDs ในประชากร" ภายใต้สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง และผลงานจะถูกจัดแสดง ในวันที่ 21 – 23 ก.พ. 2567 ณ ไอคอนสยาม กทม.
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox Facebook: เปลี่ยนนิด พิชิตโรค
 • E-mail: changeyourhealth.tncda@gmail.com
 • โทรศัพท์ 081-206-4062
Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Dec 2023 08:30 to 20 Jan 2024 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod