^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022"

กลุ่มทรู โดย ทรูปลูกปัญญา ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Awards 2022" ในหัวข้อ "โลกพัง Young เปลี่ยน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-01 17:00

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022" ในหัวข้อ "วุฒิสภาเพื่อประชาชน" ชิงเงิน

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้

หมดเขต: 
อา, 2022-10-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ"

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ฉีกกรอบความคิดบนโลกอาชีพ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 (All day)

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

หมดเขต: 
ศ, 2022-07-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

ประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก "Short film contest 2022" ภายใต้หัวข้อ "มาเหนือ" ชิงรางวัลมูลค่าร

หมดเขต: 
พ, 2022-06-01 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

ประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022”

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนอายุ 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการยุวศิลปินไทย 2565 : Young Thai Artist Award 2022” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส

หมดเขต: 
อา, 2022-07-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “สติ X สตรอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “สติ X สตรอง”

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565 หัวข้อ “สติ X สตรอง” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2022-05-10 16:30

ประกวด "ASUS ProArtist Awards"

ประกวด "ASUS ProArtist Awards"

ASUS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ASUS ProArtist Awards" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2022-05-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.