^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024" ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 16:30

ประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024"

ประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024"

CCCL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024" ชิงทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นสูงสุด 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" ชิงเงินรางวัลม

หมดเขต: 
พ, 2024-05-08 (All day)

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024" ในหัวข้อ "Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต"

หมดเขต: 
อ, 2024-03-12 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024" ชิ

หมดเขต: 
พ, 2024-04-17 16:00

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 17:00

ประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife"

ประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife"

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife" ภายใต้หัวข้อ "Get To Know PhillipLife" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนี

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "Nern Nern Short Film Contest"

ประกวดหนังสั้น "Nern Nern Short Film Contest"

Nern Nern ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Nern Nern Short Film Contest" ภายใต้ Concept "ทำตั้งแต่เนิ่นๆ (Nern Nern)" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 (All day)

ประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG"

ประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG"

สํานักงาน สมาคมผู้เฝ้ามองแห่งเมือง เพื่อสร้างสรรค์สังคม (THE LOOKER) ขอเชิญเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สมัครเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านดนตรีและภาพยนตร์ "BUKA Project ภายใต้โครงการ SENANG" ชิงเง

หมดเขต: 
อา, 2023-12-10 16:30

ประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST"

ประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST"

Okamoto Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "OKAMOTO SHORT FILM CONTEST" ในหัวข้อ "เรื่องเพศคือเรื่อง OK" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-11-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.