^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017"

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017"

Panasonic ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ "Panasonic Kid Witness News 2017" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท พร้อมลุ้นเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลก

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017"

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017 "

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17 - 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ และโอกาสในการร่วมงานกับ A

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017" ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 5 (2017) ชิงของรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-07-20 16:00

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"

ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช.

Deadline: 
Sun, 2017-07-09 12:00

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท พร้อมโล่เก

Deadline: 
Tue, 2017-06-13 02:25

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ" ชิงเงินรางวัลวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภ

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ.

Deadline: 
Thu, 2017-07-13 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-08-28 16:00

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้สร่วมการประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.