^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS"

ประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS"

CCCL Film Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 250,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2024-10-15 16:30

ประกวดแอนิเมชั่น "DigiCon6 ASIA Thailand Regional Awards"

ประกวดแอนิเมชั่น "DigiCon6 ASIA Thailand Regional Awards"

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ร่วมกับ TBS TV ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น "DigiCon6 ASIA Thailand Regional Awards" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน DigiCon6 Asia

Deadline: 
Sat, 2024-06-15 23:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ"

สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ทําไมต้องเรียนลูกเสือ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Tue, 2024-07-30 16:30

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

ประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024"

มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานด้านศิลปะชั้นนำของประเทศ ขอเชิญเยาวชนสัญชาติไทยอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการยุวศิลปินไทย "Young Thai Artist Award 2024" ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐ

Deadline: 
Wed, 2024-07-31 16:30

ประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024"

ประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024"

CCCL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CCCL FILM GRANTS 2024" ชิงทุนสนับสนุนผลิตหนังสั้นสูงสุด 35,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย"

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film Contest "พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย" ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Wed, 2024-05-08 (All day)

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

ประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น "GLO Innovation Short Film Contest 2024" ในหัวข้อ "Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต"

Deadline: 
Tue, 2024-03-12 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

ประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024"

เมืองพัทยา ร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา "Pattaya Short Film 2024" ชิ

Deadline: 
Wed, 2024-04-17 16:00

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

ประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 9"

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation และ Short Video "โครงการ Software Park – WealthMagik เงินออมสร้างชาติ Awards

Deadline: 
Tue, 2024-04-30 17:00

ประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife"

ประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife"

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Short Film Contest By Philliplife" ภายใต้หัวข้อ "Get To Know PhillipLife" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ประกาศนี

Deadline: 
Fri, 2024-03-15 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod