^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โครงการ JENESYS 2023" หัวข้อ "สิ่งที่ฉันต้องการ" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Asian Internat

Deadline: 
Sun, 2023-10-08 16:30

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Thai Short Film & Video Festival ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27 ชิงโอกาสเข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Deadline: 
Mon, 2023-09-04 16:30

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

fuse. film โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ชมรม Young Filmmakers of Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse.

Deadline: 
Thu, 2023-08-10 16:30

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

Lazada ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต" ชิงทุนสำหรับทำโปรเจคมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเข้าร่วม workshop หนังสั้นกับ เต๋อ นวพล

Deadline: 
Mon, 2023-08-07 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

ประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ. 2566"

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นหรือคลิปวิโอ "สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ประจำปี พ.ศ.

Deadline: 
Fri, 2023-07-21 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พ

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 (All day)

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

CCCL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023" ชิงทุนสนับสนุนหนังสั้นสูงสุด 30,000 บาท จำนวนอย่างน้อย 10 ทุน

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023"

Huawei ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์ "XMAGE Awards 2023" ชิงเงินสนับสนุนจาก XMAGE พร้อมใบประกาศนียบัตร (อิเล็กทรอนิกส์)

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 22:00

ประกวดหนังสั้น "Out of the Box"

ประกวดหนังสั้น "Out of the Box"

มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยสถาบันกัลยาณมิตร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Out of the Box" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 136,000 บาท พร้อม

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 16:30

ประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25"

ประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25"

บริษัท Tokyo Broadcast System Holdings (TBS) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่น และภาพยนตร์สั้น "DigiCon6 Asia Thailand ครั้งที่ 25" ชิงเงินรางวัลมูลค่

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 23:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod