^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

ประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "NIA Creative Contest 2019" หัวข้อ "Images of Futures: How do you work in the Future" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พ

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 16:30

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”

บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender” ถ่ายทอดเรื่องราวค

Deadline: 
Tue, 2019-10-15 16:30

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019"

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม "True Young Producer Award 2019" หัวข้อ "Stop Sexual Exploitation : หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทาน

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 17:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 140,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2019-07-30 16:30

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม"

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอเชิญนักเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "คำสอนของพ่อเรื่องการออม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2019-07-12 16:30

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 : 5th Olive Branch Awards 2019"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 5 ประจำปี 2562 :  5th Olive Branch Awards 2019" หัวข้อ “นวัตกรรมสันติภา

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สุขใจ...ไม่สูญเสีย”

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สุขใจ...ไม่สูญเสีย”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สุขใจ...ไม่สูญเสีย” เนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.