^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS"

ประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS"

CCCL Film Festival ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CLIMATE SHORT FILMS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ามากกว่า 250,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ประเภทสารคดี (documentary)
 • ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary)

คุณสมบัติของหนังสั้น

 • มีประเด็นนำเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อคนและชุมชน การรับมือต่อวิกฤติ นวัตกรรมในการปรับตัวหรือลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ) ประเด็นที่นำเสนออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะในบางพื้นที่ หรือเป็นประเด็นกว้างหรือลึก มีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ มีพลัง หรือท้าทาย กระตุ้นต่อมคิด
 • ความยาวไม่เกิน 15 นาที (สามารถส่งได้ทั้งแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก) และแบบเดี่ยว)
 • ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชั่น เป็นต้น
 • ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2566 หนังสั้นที่ไม่ใช่ภาษาไทยกลาง ต้องมีคำบรรยายภาษาไทยด้วย
 • ผลงานที่เคยส่งเข้าเทศกาลแต่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกสามารถส่งให้ทางเทศกาลพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางเทศกาลแนะนำให้ผู้ผลิตปรับปรุงผลงานเพิ่มเติม

เงื่อนไขการสมัคร

 • ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567
 • ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล
 • CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล
 • หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาล หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานเทศกาล
 • ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 • เทศกาลขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลชนะเลิศ หากกรรมการตัดสินมีมติเห็นชอบ
 • เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานวันนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567

กระบวนการคัดเลือก

 • หนังสั้นที่ส่งเข้าเทศกาลทุกเรื่อง จะถูกคัดเลือกรอบแรกโดยทีมงานของ CCCL โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์ รูปแบบการนำเสนอทางภาพและเสียง และความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกฉายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • หลังจากนั้น หนังสั้นที่ถูกคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินอันได้แก่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ คนทำหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัดสินรางวัลในสายประกวดหลัก สำหรับรางวัลพิเศษ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการต่างกลุ่มตามประเภทรางวัล โดยรางวัลทั้งหมดจะประกาศในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 4

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (Grand Jury Prize): 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ (Jury Prize): 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (Special Mention): 20,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • รางวัลขวัญใจยุวทูต: 20,000 บาท
   รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับหนังสั้นผลิตโดยเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี และตัดสินโดยกรรมการเยาวชนในเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลขวัญใจผู้ชม: 10,000 บาท
   รางวัลนี้ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมเทศกาล โดยผู้เข้าชมแต่ละคนจะมีสิทธิ์โหวตให้คะแนนหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ
  • รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี: 20,000 บาท

​ติดต่อสอบถาม
info@ccclfilmfestival.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : CCCL Film Festival

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
10 Jun 2024 08:30 to 15 Oct 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.