^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น "Climate Short Film"

ประกวดหนังสั้น "Climate Short Film"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Climate Short Film" ชิงเงินรางวัลลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2023-11-12 16:30

ประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023"

ประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023"

ทิพยประกันชีวิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "TIPlife Short Film Contest 2023" ภายใต้หัวข้อ "มุมมองประกันชีวิตกับคนรุ่นใหม่" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัลชนะเลิศ และใบประกาศนียบัต

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

ประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Thai Short Film & Video Festival ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27 ชิงโอกาสเข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 27

Deadline: 
Mon, 2023-09-04 16:30

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

ประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse. Film Festival 2023"

fuse. film โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ ชมรม Young Filmmakers of Thailand ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าประกวดหนังสั้นสำหรับเด็ก "fuse.

Deadline: 
Thu, 2023-08-10 16:30

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

ประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต"

Lazada ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Add to life : ค้นหา...สิ่งที่เติมเต็มทุกช่วงเวลาของชีวิต" ชิงทุนสำหรับทำโปรเจคมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเข้าร่วม workshop หนังสั้นกับ เต๋อ นวพล

Deadline: 
Mon, 2023-08-07 16:30

ประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023"

ประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023" ในหัวข้อ "GIVE การให้ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-03-05 16:30

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2023-03-05 16:30

ประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"

ประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมรวมกว่า 300,000 บาท พร้

Deadline: 
Mon, 2023-01-30 05:58

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022" ในหัวข้อ "วุฒิสภาเพื่อประชาชน" ชิงเงิน

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้

Deadline: 
Sun, 2022-10-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.