^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023"

ประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023"

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "GLO 3D ANIMATION SHORT FILM 2023" ในหัวข้อ "GIVE การให้ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-03-05 16:30

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

ประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน"

สหกรณ์อิสลามอัศศิดดีก จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังโฆษณาหรือหนังสั้น หัวข้อ "อัศศิดดีก: ความผูกพันที่ยั่งยืน" ชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2023-03-05 16:30

ประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"

ประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน"

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวขอ "สือสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขประชาชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมรวมกว่า 300,000 บาท พร้

Deadline: 
Mon, 2023-01-30 05:58

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

ประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022"

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Senate Hack[A]film 2022" ในหัวข้อ "วุฒิสภาเพื่อประชาชน" ชิงเงิน

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

ประกวดหนังสั้น "3rd CCCL Film Festival"

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้

Deadline: 
Sun, 2022-10-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

ประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022"

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Sakun C Creator Contest 2022" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรออนไลน์

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

ประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด"

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น GLO Short Film 2022 หัวข้อ "GIVE : การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2022-03-11 18:00

ประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022"

ประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022"

fuse. film festival 2022 ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022" ชิงโอกาสจัดฉายบน fuse-film.com พร้อมสิทธิประกวดในเทศกาล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-01-31 16:30

ประกวดหนังสั้นโครงการ "Short Film Camp 2021"

ประกวดหนังสั้นโครงการ "Short Film Camp 2021"

Purin Pictures ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 30 ปี สมัครเข้าร่วมการเวิร์กชอปและประกวดหนังสั้นโครงการ "Short Film Camp 2021" ชิงโอกาสเข้าร่วมค่าย Short Film Camp และทำการ Live Pitch กับคณะกรรมการ ผู้ชนะ 3 ทีมจะได้รับเงินทุนทีมละ 150,000

Deadline: 
Fri, 2021-10-15 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.