^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

บริษัท เอเซ็ดคิง จํากัด ผู้จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Hiview ร่วมกับ WorkShop TVHD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สร้างสรรค์สังคมน่าอยู่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sun, 2019-10-20 16:30

ประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019"

ประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019"

CAT ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "CAT Short Film 2019" หัวข้อ "CAT SHORT FILM ขับเคลื่อนทุกความสำเร็จด้วยเทคโนโลยี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2

Deadline: 
Fri, 2019-09-20 16:30

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life”

Music Collection ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Music changed my life” เนื่องในโอกาส Music Collection ครบรอบ 30 ปี ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2019-10-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

ประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง"

GPX ร่วมกับ Cat Radio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกา Cat Film เอาเพลงมาทำเป็นหนัง

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

ประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม"

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครพนม "ออนซอนเด้ เสน่ห์นครพนม" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 17:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “เพลินเมืองเพชร” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 140,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2019-07-30 16:30

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

ประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า”

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 130 ปี หลังคาแดง หัวข้อ “ภาวะโรคซึมเศร้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2019-07-31 16:30

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหาข้อมูลก่อนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และให้การรักษาโดยทันตแพทย์จัดฟัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Mon, 2019-09-30 16:30

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความสุขกับการอยู่ร่วมกับไม้และต้นไม้”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความสุขกับการอยู่ร่วมกับไม้และต้นไม้”

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ความสุขกับการอยู่ร่วมกับไม้และต้นไม้” ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวม 150,000 เยน พร้อมรางวัลจากสปอนเซอร์ในงาน และนำไปจัดแสดงในงานมหกรรมภาพยนต์โคกุเระบิโตะครั้งท

Deadline: 
Sat, 2019-08-31 22:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.