^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-08-28 16:00

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้สร่วมการประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บ

Deadline: 
Mon, 2017-06-12 06:00

ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก” เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-07-25 16:00

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ.อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ขอเชิญเปิดรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) ชิงเ

Deadline: 
Tue, 2017-05-16 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน” ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.