^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-07-25 16:00

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ.อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ขอเชิญเปิดรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) ชิงเ

Deadline: 
Tue, 2017-05-16 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน” ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลจากผู้สนันสนุนโครงการ

กติกา

Deadline: 
Fri, 2017-03-10 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai I

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อ "P(rivate) Generation โรงเรียนเอกชน เก่ง ดี มีความสุข" ชิงโล่

Deadline: 
Wed, 2017-01-11 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.