^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai I

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อ "P(rivate) Generation โรงเรียนเอกชน เก่ง ดี มีความสุข" ชิงโล่

Deadline: 
Wed, 2017-01-11 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ : The Vocational Beyond Doing Great For Dad"

ประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนโคตรอินดี้ และสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "อาชีวะทำดีเพื่อพ่อ : The Vocational Beyond Doing Great For Da

Deadline: 
Mon, 2016-12-05 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม"

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-12-30 16:00

ประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ "

โครงการปิ๊งส์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" หัวข้อ "รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 17:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์"

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์" ชิงเงินรางวัล พร้อมโ

Deadline: 
Thu, 2016-11-10 16:00

ประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง"

ประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง"

กรุงศรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด"

เทศบาลตำบลเชิงดอย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดหนังสั้น ความยาว 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ "Discover Doisaket ปั๊ดโท๊ะ!! ดอยสะเก็ด" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Sat, 2016-10-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.