^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา

Deadline: 
Mon, 2016-04-25 16:00

ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

ประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในภาคอีสานหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น โครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิง

Deadline: 
Fri, 2016-03-18 16:00

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คังเซน คริลล์ ออยล์ โดยบริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนหันมาสนใจการดูแล “หัวใจ” มากยิ่งขึ้น ภายใต้หัวข้อ “One Heart

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว, การประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประกวดภาพยนต์สั้นรา

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 16:00

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

ประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร"

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนต์สั้นพิงคนคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 หัวข้อ "รุ่งเรือง เลิศล้ำ ถิ่นวัฒนธรรม พิงคนคร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2015-10-14 16:00

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations : DTN) ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2015-09-22 03:45

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2016-06-11 16:00

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

เกรียนศึกษา และ Young Filmmakers of Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอเชิญคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย" เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางเพศในรูปแบบใดก็ได้ ผู้เข้ารอบ 3 ทีม จะได้รับทุนผลิตงานทีมละ

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3 (2015) ในคอนเซ็ปต์ “โคกุเระบิโตะ”สำหรับคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 เยน พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมสะท้อนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของสตรีให้มีก

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.