^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2016-06-11 16:00

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

เกรียนศึกษา และ Young Filmmakers of Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอเชิญคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย" เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางเพศในรูปแบบใดก็ได้ ผู้เข้ารอบ 3 ทีม จะได้รับทุนผลิตงานทีมละ

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3 (2015) ในคอนเซ็ปต์ “โคกุเระบิโตะ”สำหรับคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 เยน พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมสะท้อนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของสตรีให้มีก

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละ

Deadline: 
Mon, 2015-11-16 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โครงการมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 47,000

Deadline: 
Fri, 2015-09-04 16:00

ประกวดหนังสั้น 2015 UNFPA Short Film Competition

ประกวดหนังสั้น 2015 UNFPA Short Film Competition

ทีมผู้จัดการประกวด ร่วมกับ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น 2015 UNFPA Short Film Competition ภายใตัหัวข้อ “เลือกรัก รู้จักSAFE” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พ

Deadline: 
Fri, 2015-08-21 16:00

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

ประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต"

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ เรารักในหลวง "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมิอนรากฐานของชีวิต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Sun, 2015-08-02 05:03

ประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place"

ประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place"

จังหวัดอุดรธานี และชมรมผึ้งหลวงเพื่อปวงชน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "My Place, Our Place" ภายใต้แนวคิด "บ้านเราแสนสุขใจ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

Deadline: 
Sun, 2015-08-16 16:00

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท พร้อมทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จัง

Deadline: 
Sat, 2015-07-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.