^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น

ประกวดหนังสั้น "Italian-Thai 90 Seconds Short Film Competition" หัวข้อ COLOUR OF ITALY (สีสันของอิตาลี)

ประกวดหนังสั้น "Italian-Thai 90 Seconds Short Film Competition" หัวข้อ COLOUR OF ITALY (สีสันของอิตาลี)

บริษัท BENETONE FILMS ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Italian-Thai 90 Seconds Short Film Competition" หัวข้อ COLOUR OF ITALY (สีสันของอิตาลี) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร แล

Deadline: 
Tue, 2017-08-15 16:00

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ"

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2017" หัวข้อ "การท่องเที่ยวเชื่อมโยงโครงการพระราชดำริ" ชิงเงินรางวัลวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพย

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2017-08-28 16:00

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story"

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้สร่วมการประกวดหนังสั้น The Giver Short Film Contest ซีซั่น 1 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากเรื่องจริงของการให้ #Base on Give Story" เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บ

Deadline: 
Mon, 2017-06-12 06:00

ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก” เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่"

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มนุษย์แม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-07-25 16:00

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

ประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดย บมจ.อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ขอเชิญเปิดรับเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 1) ชิงเ

Deadline: 
Tue, 2017-05-16 16:00

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน” ชิงถ้วยพร

Deadline: 
Thu, 2017-06-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนังสั้น

Members Online

There are currently 0 users online.