^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

ประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่น หัวข้อ WOW YOUNG ENERGY SHORT FILM AND ANIMATION AWARDS “เพราะทุกนาทีต้องมีไฟ(ฟ้า)” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา, นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี
 2. สมัครเป็นทีม โดยมีสมาชิก3 - 5คน (ไม่น้อยกว่า3และไม่ต่ำกว่า5คน)
 3. ระบุชื่อทีมให้ชัดเจน

เงื่อนไขการประกวด

 1. ประเภทหนังสั้น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 2. ประเภทแอนิเมชั่น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. ทีมผู้สมัคร 1 ทีม  สามารถเข้าร่วมได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง  และ 1 ทีมส่งได้เพียง 1 ผลงาน หนึ่ง เท่านั้น
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ล้อเลียน ดัดแปลง ทำซ้ำ ผลงานของผู้อื่นหรือชิ้นงานที่เคยเผยแพร่ผ่านโครงการประกวดใดๆ มาแล้วทั้งสิ้น

วิธีการสมัคร

 1. สมัครได้โดยตรงที่ APPLICATION WOW Young Energy Awards หรือ website www.wowyoungenergyawards.com
 2. ผู้สมัครต้องกรองรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมตั้งชื่อทีม
 3. ประเภทหนังสั้น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาคลิปหนังสั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20MB.
 4. ประเภทแอนิเมชั่น : ส่งผลงานในรูปแบบ story board และเรื่องย่อ (เพื่อนำไปพัฒนาแอนิเมชั่น) ความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 20MB.
 5. ตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme) และเนื้อหาการผลิตภาพยนตร์สั้นหรือแอนิเมชั่น
 6. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ประเภทประกวดหนังสั้น
  • รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
  • รางวัล ที่ 2 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
  • รางวัล ที่ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่และ ใบประกาศ
  • รางวัลชมเชย 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • ประกวดแอนิเมชั่น
  • รางวัล ที่ 1 รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่และ ใบประกาศ
  • รางวัล ที่ 2 รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
  • รางวัล ที่ 3 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ และ ใบประกาศ
  • รางวัลชมเชย 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

หมายเหตุ
ผลงานที่ได้ผลิตเป็นหนังสั้นและแอนิเมชั่นจะต้องใส่ LOGO ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และ ข้อความ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2560 ในตอนท้ายเรื่องทุกชิ้นงาน

 • ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
 • ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉาก หรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เป็นคณะกรรมการและผู้มีส่วนร่วมในโครงการประกวด ไม่มีสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดและรับรางวัล
 • วัน และ เวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. : 063-294 8294 / 080-369 3885 คุณปวีร์มาดา คาสุข
 • Line@ : love.electricity
 • Facebook : www.facebook.com/wowyoungenergyawards
 • Website :  www.wowyoungenergyawards.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิชยา นุ่นพันธ์

Deadline: 
01 Jun 2018 10:00 to 06 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.