^ Back to Top

ประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT"

ประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT"

Thaiware.com ร่วมกับ dtac, VST ECS และ Adobe ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงา่นเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

IT (Information Technology) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราในหลายๆ เรื่องตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ทั้งในเรื่องความบันเทิง การเรียน และการทำงาน ในหัวข้อการประกวดหนังสั้นนี้ เราขอเชิญนิสิตนักศึกษาลองวาดภาพจินตนาการดูสิว่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร หรือ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร “ถ้าโลกนี้ไร้ไอที”

เกณฑ์การประกวด

 1. ภาพยนตร์ต้องมีความยาวไม่เกิน 15 นาที รวม Title และ Endcredit แล้ว
 2. ไม่จำกัดเทคนิคและประเภทของภาพยนตร์
 3. สมาชิกทุกคนในทีมต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสถาบัน และใน 1 ทีม ไม่จำกัดว่าต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกัน
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการ เว็บไซต์ Thaiware.com ประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT"
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ Thaiware.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีการกล่าวพาดพิง ให้ร้าย ลบหลู่ดูหมิ่น สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐบาล รวมถึงบุคคลมีชื่อเสียง หากมีการทำผิดข้อกำหนด ทางเว็บไซต์ Thaiware.com ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินให้ออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 7. ห้าวีดีโอคลิปที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างทีมหนังสั้น และเว็บไซต์ Thaiware.com โดยทางเว็บไซต์ Thaiware.com สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
 8. ห้าทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการประกวด ต้องส่งทีมงานมาร่วมงานประกาศรางวัล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทคเฮ้าส์ อาคารจามจุรี สแควร์ โดยทีมที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ต้องส่งสมาชิกมาร่วมงานอย่างน้อย 3 คน (แต่ไม่เกิน 12 คน)
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 10. ทางคณะกรรมการสามารถปรับเปลี่ยนกรอบเวลา หรือรายละเอียดการประกวด รวมถึงรายชื่อกรรมการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนการลงทะเบียนประกวดก่อนส่งผลงาน

 • ทีมที่สนใจเข้าร่วมประกวด ต้องแจ้งชื่อ นามสกุล ชื่อทีม สถาบันการศึกษา รวมถึงแนบสำเนาบัตรนักศึกษาของสมาชิกทุกคนในทีม
 • ลงทะเบียนผ่านระบบบนเว็บไซต์ shortfilm.thaiware.com
 • ลงทะเบียนก่อนวันที่ 17 มิถุนายน 2561

การส่งผลงาน

 • รูปแบบของไฟล์วีดีโอ .MP4 ขนาดความละเอียดของไฟล์ Full HD 1080p (1,920x1,080) เป็นอย่างน้อย อัตราส่วนภาพ 16:9
 • ส่งพร้อมไฟล์ภาพหน้าปกหนังสั้นขนาด A3 หนึ่งภาพ และไฟล์ภาพหน้าปกหนังสั้นขนาด Full HD 1,920x1,080 หนึ่งภาพ
 • โดยอาจใช้บริการส่งไฟล์ของ Google Drive, Dropbox หรือ WeTransfer โดยส่งผลงานผ่านระบบบนเว็บไซต์ shortfilm.thaiware.com
 • โดยต้องลงส่งผลงานก่อนวันที่ 26 มิถุนายน 2561

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนทีมเข้าประกวด ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561
 • ส่งผลงาน ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผล 5 ทีมที่เข้ารอบสุดท้ายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 • เชิญ 5 ทีมที่เข้ารอบสุดท้าย ร่วมฟังคำตัดสินรางวัลชนะเลิศ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561ณ ห้อง Library ชั้น 32 ดีแทคเฮ้าส์ อาคารจามจุรี สแควร์

กรรมการการตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

 • คุณเต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง
 • คุณแคปเปอร์ บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ ผู้กำกับหนังสั้น
 • นักรีวิวหนังเซ็กชั่น Thaiware Movie
 • คุณ PatSonic นักรีวิวหนังจากเพจ PatSonic

รางวัลการประกวด

 • รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
  • เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • สิทธิ์การใช้งาน Adobe Creative Cloud for Team 1 ปี มูลค่า 33,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 02-6350455 ต่อ 1595 คุณป๋อง
 • Facebook : Thaiware
 • Email : activity@thaiware.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สุรพัฒณ์ วิเศษพจนกิจ / Thaiware Communication Co.,Ltd.

File attachments: 
Deadline: 
09 May 2018 10:00 to 17 Jun 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.