^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานระยอง ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยว จังหวัดระยอง ห้วข้อ "ทะเลแห่งรัก" ชิงเงินรางวัลใมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบ

Deadline: 
Thu, 2020-09-10 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญคนทำหนังในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ASEAN SHORT FILM COMPETITION" หรือ โปรเจกต์ภาพยนตร์ขนาดยาว "SEAPITCH (SOUTHEAST ASIAN PROJECT PITCH)" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว”

สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สิทธิและหน้าที่ของผู้ต้องหาและจำเลยในการขอปล่อยตัวชั่วคราว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 760,000 บาท พร้อมพร้อมโล่รางวัล และใบประ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​

ประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​

Dell ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นรูปแบบใหม่ Multi-Screen Short Film Contest หัวข้อ “Dell Your Story” เทคโนโลยีกับชีวิตแบบ New Normal​ ชิงรางวัลและทุนการศึกษากว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-06-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "CYBERBULLYING?"

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ "CYBERBULLYI

Deadline: 
Fri, 2020-04-24 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ถ้าโลกนี้มีของวิเศษ" ภายใต้แนวคิด "Prodigy of Life" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 50,000

Deadline: 
Wed, 2020-03-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

ประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (วีดีโอ คลิป หรือลิงค์) “คืนหัวใจ – ให้ชีวิต"

Deadline: 
Mon, 2020-02-17 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานดเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั

Deadline: 
Fri, 2019-12-20 16:30

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

ประกวดหนังสั้น "ไทยดี มีมารยาท"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม มูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต๊กเซี่ยงตึ๊ง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกว

Deadline: 
Fri, 2019-08-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ที่สุดของชีวิต"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ที่สุดของชีวิต"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ที่สุดของชีวิต" ภายใต้แนวคิด THE ULTIMATE ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่

Deadline: 
Sun, 2019-03-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod