^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

ประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-10-13 16:00

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายและภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “เที่ยวสบายๆ สไตล์ยูนิคสยาม 1 วัน 1 พัน” กับโครงการมิติใหม่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างส

Deadline: 
Fri, 2017-10-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"

ประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"

มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 308,000 บ

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017"

ประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017"

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017" เพื่อนำเสนอ Campaign RobinsON Gift ภายใต้แนวความคิด “Everyone Deserves a Gift : ใครๆก็อยากได้ของขวัญ” ชิงทุ

Deadline: 
Sun, 2017-08-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษา และทุนเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานมูลค่ารวม 580,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-09-07 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017" ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 5 (2017) ชิงของรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท พร้อมโล่เก

Deadline: 
Tue, 2017-06-13 02:25

ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก” เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นความยาว 7-10 นาที หัวข้อ "Women l Justice l Society" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน และโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานไกลถึงต่างประเทศในงานเส

Deadline: 
Wed, 2017-04-05 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.