^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลจากผู้สนันสนุนโครงการ

กติกา

Deadline: 
Fri, 2017-03-10 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ”

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “นวัตกรรมเดินตามรอยพ่อ” เนื่องในงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 : Hatyai I

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

ประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นใน งานสัปดาห์วันการการศึกษาเอกชน พ.ศ.2560 หัวข้อ "P(rivate) Generation โรงเรียนเอกชน เก่ง ดี มีความสุข" ชิงโล่

Deadline: 
Wed, 2017-01-11 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดหนังสั้น The Little Big Films Project 11 คอนเซปต์ #heart "หนังเล็กหัวใจใหญ่"

ประกวดหนังสั้น The Little Big Films Project 11 คอนเซปต์ #heart "หนังเล็กหัวใจใหญ่"

สหมงคลฟิล์ม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น The Little Big Films Project 11 คอนเซปต์ #heart "หนังเล็กหัวใจใหญ่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรชมภาพยนตร์ที่ House Rca

Deadline: 
Sun, 2016-08-28 16:00

ประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME"

ประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME"

Sofa Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

Deadline: 
Sun, 2016-09-25 16:00

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ธนพรคลินิก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.