^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017"

ประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017"

ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “RobinsOn Gift Short Film Contest 2017" เพื่อนำเสนอ Campaign RobinsON Gift ภายใต้แนวความคิด “Everyone Deserves a Gift : ใครๆก็อยากได้ของขวัญ” ชิงทุ

Deadline: 
Sun, 2017-08-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

ประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล”

CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “เส้นทางลัด (Shortcuts) สู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ชิงทุนการศึกษา และทุนเงินสนับสนุนสำหรับการผลิตผลงานมูลค่ารวม 580,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-09-07 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017" ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 5 (2017) ชิงของรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

Deadline: 
Fri, 2017-09-15 16:00

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท พร้อมโล่เก

Deadline: 
Tue, 2017-06-13 02:25

ประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ระกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด “ทำดี 7 Days: ทำดี ทำได้ทุกวัน”

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข่าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 หัวข้อ “รัก” เนื่องในงานศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศร

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นความยาว 7-10 นาที หัวข้อ "Women l Justice l Society" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน และโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานไกลถึงต่างประเทศในงานเส

Deadline: 
Wed, 2017-04-05 17:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย” ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

ประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์"

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ยอดมนุษย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 55,000 บาท พร้อมโล่ และรางวัลจากผู้สนันสนุนโครงการ

กติกา

Deadline: 
Fri, 2017-03-10 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.