^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-02-26 16:30

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

ประกวด "Thailand Sustainable Tourism Awards 2015"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลคนดีชุมชนที่สนับสนุนการท่องเที่ยว, การประกวดรางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และการประกวดภาพยนต์สั้นรา

Deadline: 
Sun, 2015-11-15 16:00

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

ประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง"

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (Department of Trade Negotiations : DTN) ร่วมกับ บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น DTN The Movie หัวข้อ "AEC ให้โอกาสหรือประโยชน์อะไรแก่ประชาชนบ้าง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Tue, 2015-09-22 03:45

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 4 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2559 หัวข้อ “ศิลปะส่องใจให้แก่กัน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2016-06-11 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 3 (2015) ในคอนเซ็ปต์ “โคกุเระบิโตะ”สำหรับคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 เยน พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมาย

Deadline: 
Wed, 2015-09-30 16:00

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม”

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อหนังสั้น ปี 2558 “ภุมรี พลังสตรี...พลังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่วมสะท้อนและเผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของสตรีให้มีก

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ และภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “สติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละ

Deadline: 
Mon, 2015-11-16 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

โครงการมหกรรมเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “ชุมชนไทยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 47,000

Deadline: 
Fri, 2015-09-04 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster”

ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าน่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ “Short Science Film” หัวข้อ “Time Space Machine Monster” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท พร

Deadline: 
Tue, 2015-08-18 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ประกวดภาพยนตร์สั้นกับโครงการ “ดรีมอีสาน : อนาคตภาคอีสานกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม”

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม (ศนธ.ยธ.) ร่วมกับ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน องค์กรส่งเสริมประชาธิปไตยที่ไม่แสวงกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร

Deadline: 
Fri, 2015-08-07 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.