^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME"

ประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME"

Sofa Publishing ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Short & Shock Film ครั้งที่ 1 หนังสั้นแนว Horror - Drama หัวข้อ "HOME" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

Deadline: 
Sun, 2016-09-25 16:00

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ธนพรคลินิก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-12-31 16:00

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

ประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng 2016

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challeng201

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ส่งเสริมการประหยัดพลังงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมก

Deadline: 
Mon, 2016-08-22 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 4 (2016)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 4 (2016)

Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ในงานมหกรรมภาพยนตร์ “โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 4 (2016) ในคอนเซ็ปต์ “โคกุเระบิโตะ” สำหรับคุณ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 เยน พร้อมรางวัลจากผู้สนับสนุนอีกมากมา

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers"

กรมศุลกากร ขอเชิญนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การนำของติดตัวเข้าทางอากาศยานสำหรับผู้โดยสาร : Customs Guide for Travelers" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่เกีย

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

ประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถีอุดร”

จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี และหน่วยงานพันธมิตรในจังหวัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และภาพยนตร์สั้น “ท่องเที่ยว ๑๒๓ ปีวิถี

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน"

ไทยพีบีเอส ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการสื่อศิลป์ ปี 4 ตอน "Human Rights : คนเท่ากัน" ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนนระดับมัธยมศึกษาปลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญา หรือภูมิปัญญาบ้านฉัน สู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินร

Deadline: 
Fri, 2016-06-17 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา"

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรา

Deadline: 
Mon, 2016-04-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.