^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills)"

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง ทักษะชีวิตวัยรุ่น (Life skills) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 16:00

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

ประกวดโฆษณาสั้น หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ"

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาสั้น ความยาวไม่เกิน 45 วินาที หัวข้อ "ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ" ภายใต้แนวคิด “รถมอเตอร์ไซต์กับการประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.)” ชิ

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9"

แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9

Happy จาก Dtac ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณา และสติิ๊กเกอร์ไลน์ "แฮปปี้ไม่ใช่เล่น ครั้งที่ 9"  ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต”

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3 เนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2558 หัวข้อ “ศิลปะกับชีวิต” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

Deadline: 
Sat, 2015-06-13 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี"

กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "วัฒนธรรมสุขสันต์ มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ตลอดปี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 550,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร ขย

Deadline: 
Thu, 2014-12-25 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้)

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito"

มหกรรมภาพยนตร์ Kogurebito ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Kogurebito" (คนอยู่ร่วมกับป่าไม้) เพื่อร่วมประกวดในงานมหกรรมภาพยนตร์"โคกุเระบิโตะ" ครั้งที่ 2 (2014) ที่ประเทศญี่ปุ่น ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 เยน

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” ชิงรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2014-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง”

ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ร่วมกับ ชมรมภาพยนตร์ วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช., ปวส หรือระดับอุดมศึกษาไม่เกินชั้นปีที่ 2 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นในหัวข้อ “ยาเสพติด อย่าคิดลอง” ชิงรางสัล

Deadline: 
Thu, 2014-11-20 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

ประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น การเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมต้านทุจริตเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาล หัวข้อ “คุณคือพลัง หยุดยั้งคอร์รัปชั่น” ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓"

ประกวดภาพยนตร์ "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย"

กองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์ 90 วินาที "โครงการปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน ๓" หัวข้อ "ขอบคุณประเทศไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.