^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2 หัวข้อ “บุหรี่สูบชีวิต”

ประกวดหนังสั้น "ทำดีเพื่อสังคมที่ดี" Season#2

สถานีวิทยุโทรทัศน์ OK Life ASEAN ร่วมกับรายการ หนังสั้นHD ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปี ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 7 – 10 นาที ในโครงการ “ทำดีเพื่อสังคมที่

Deadline: 
Wed, 2014-04-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

ประกวดภาพยนตร์สั้นศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 2 หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดหนังสั้น/ภาพยนตร์สั้น ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 2 หัวข้อ "แรงบันดาลใจจากศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี" เนื่องในโอกาส วันศิลป์ พีระศรี ประจำปี 2557 ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Sat, 2014-06-14 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2”

เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร (Youth Network of Bangkok) ขอเชิญนักเรียน ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา ระดับชั้น ปวช.

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น"

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "การส่งเสริมและฟื้นฟูประเพณีในท้องถิ่น"

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษา ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานคณะกรรมการ

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น"

ประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง"

สำนักงานศาลปกครอง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ ส่งผงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นศาลปกครอง หัวข้อ "เล่าเรื่องคดีปกครอง ท้าประลองทำหนังสั้น" ความยาว 10-15 นาที ไม่จำกัดเทคนิค และวิธีการนำเสนอ เพื่อสร้างการรับรู้

Deadline: 
Mon, 2013-11-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้นนานาชาติ E-San Short Film ลุ่มน้ำโขง 2013

ประกวดภาพยนตร์สั้นนานาชาติ E-San Short  Film ลุ่มน้ำโขง 2013

ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นำไอเดียสุดเจ๋ง ถ่ายทอด ประสบการณ์ ผ่านความ "คิดฮอด" มาร่วมแบ่งปัน ความคิดฮอด ในมุมมองของคุณให้หมู่เฮาได้ฮู้ใน โดยเปิดรับผลงานจากผู้ผลิตภาพยนตร์สั้น กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง คือ จีน ลาว กัมพูชา  เวียดนาม พม่า

Deadline: 
Fri, 2014-01-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น หัวข้อ “รักษ์ไทย”

ประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น หัวข้อ “รักษ์ไทย”

โครงการประกวดภาพยนตร์ / หนังสั้น โดยไม่จำกัดรูปแบบ และวิธีการนำเสนอ เช่น ภาพยนตร์สั้น, โฆษณา, สารคดี, สื่อเอนิเมชัน, วีดีโอคลิป ฯลฯ  ในหัวข้อ “รักษ์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่า 6,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2013-11-15 16:00

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ รณรงค์ให ้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่า และแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งประกวดจะเป็นมุมมองที่มีการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการที่เป็นผู้มีความสามารถ และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของประเทศ มีผลการตัดสินดังนี้

ประกาศผลการประกวดภาพยนตร์สั้นความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลประกวดภาพยนตร์สั้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มีผลการประกวดดังนี้

ประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

ประกวดภาพยนตร์สั้นเนื่องในวันมหิดล 2556  หัวข้อ “เธอผู้ไม่ยอมแพ้”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น เนื่องในวันมหิดล 2556 ภายใต้กรอบแนวคิด “เธอผู้ไม่ยอมแพ้” จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ รณรงค์ให ้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณค่า และแบ่งปันพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ โดยเนื้อหาที่ส่งปร

Deadline: 
Thu, 2013-08-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดภาพยนตร์สั้น

Members Online

There are currently 0 users online.