^ Back to Top

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "Women l Justice l Society"

Thailand Institute of Justice (TIJ) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นความยาว 7-10 นาที หัวข้อ "Women l Justice l Society" ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุน และโอกาสได้ร่วมแสดงผลงานไกลถึงต่างประเทศในงานเสวนาของ TIJ และองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ

รายละเอียด วันเวลาจัดกิจกรรม การประกวด

 • เปิดรับสมัครโครงการ : ตั้งแต่บัดนี้ - 5 เมษายน 2560 เวลา 17.00
 • ประกาศผล 7 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดผลงานและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ : วันที่ 6 เมษายน2560 ทางเพจFacebook : Speak up Speak out
 • กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) : วันที่ 8 เมษายน2560
 • มอบทุนในการสร้างสรรค์ผลงานแจ้งอีกให้ทราบภายในวันเวิร์คชอป

กติกาผู้เข้าร่วมประกวด

 • เยาชนนักเรียน นิสิตนักศึกษา อายุระหว่าง 18 - 25 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ทั้งในส่วนกลางแลละส่วนภูมิภาค โดยไม่จำกัดสาขาและคระที่ศึกษาอยู่
 • สมัครเข้าร่วมประกวดประเภททีม3 คน
 • ส่ง Synopsis ขนาด 1-2 หน้ากระดาษ A4 Font 12 Time News Romanพร้อมระบุหัวข้อที่สนใจ ในรูปแบบไฟล์ภาพJPEG มาที่ tijsuso@gmail.com ภายใต้โจทย์ดังนี้ : การตระหนักรู้ถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคม, การส่งเสริมความกล้าให้ออกมา “พูด” จากการตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคม

หมายเหตุ

 • ทุกรายละเอียดเอกสารการสมัครเปิดรับทางลิ้งค์https://docs.google.com/forms/d/1GZ8PijqzLQ5ZUFNNepsybdLScg9eEIyY0OGm5PdVWvk/viewform?edit_requested=true
 • จากจำนวนทีมที่ร่วมส่ง Synopsis คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกเหลือ 7 ทีมที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วม Workshop และดำเนินการประกวดผลงานต่อไป
 • สมาชิกทั้ง 3 คนของทั้ง 7 ทีมจะต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้
 • ประกาศทีมที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าประกวดผ่านทาง Facebook ของ TIJ:SUSO และอีเมล์ของทีมผู้เข้าร่วมประกวด
 • ทีมที่ผ่านเข้ารอบการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้รับทุนการสร้างสรรค์ผลงานจะต้องรายงานความคืบหน้าของผลงานในช่วงเวลาการสร้างสรรค์ผลงาน (อาจมีการนัดแนะรายงานความคืบหน้า 2-3 ครั้งก่อนหมดช่วงเวลาสร้างสรรค์ผลงาน)
 • ลิขสิทธิ์ผลงานเป็นของ TIJ ผู้จัดการประกวดฯ และเผยแพร่โครงการ

เกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ

 • ความคิดสร้างสรรค์ Creativity – ความสร้างสรรค์ ความสดใหม่ ความแปลกใหม่ของผลงาน 
 • การสื่อสาร Communication – ความสามารถในการสื่อสารความคิด การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงอันตราย หรือผลเสีย ผลกระทบ จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อย่างชัดเจน 
 • แนวคิดหรือคอนเซ็ปต์Concept – ความตรงประเด็นระหว่างเนื้อหาใจความกับหัวข้อการประกวด 
 • สุนทรียะ Aesthetic – ความสวยงาม ความสมบูรณ์ ความกลมกลืนกันของงาน 

หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • ทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานสำหรับ 7 ทีม ทีมละ 20,000 บาท
 • รางวัลการประกวด 3 รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชยอีก 2 รางวัลรางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทร :080-3071128 หรือ 087-3551422
 • tijsuso@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอภิวิชญ์ เรียร์ดอน

File attachments: 
Deadline: 
21 Mar 2017 10:00 to 05 Apr 2017 17:00

Members Online

There are currently 0 users online.