^ Back to Top

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

หัวข้อการประกวด
"สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกด้านความมั่นคงของประชาชนชาวไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องสถาบันหลักของชาติให้เผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้องต่อไป

ประเภทการประกวด
1. ประเภท วาดภาพ

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

2. ประเภท ภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

3. ประเภท พูดสุนทรพจน์

 • ระดับมัธยมศึกษา
 • ระดับอุดมศึกษา
 • ระดับประชาชนทั่วไป

กำหนดการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

 • คุณกุมภา พลอยแหวน เบอร์ติดต่อ 099-249-9331,085-155-5941,085-155-5942 (จันทร์-ศุกร์)
 • facebook : Thailandwakeup
 • Email : thailandwakeup@hotmail.com 
 • www.thailandwakeup.com
 • Line Official : @thailandwakeup

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thailand Wakeup

Total Prize Money: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Nov 2016 10:00 to 15 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.