^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า"

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า"

สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ "เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Sun, 2022-06-26 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

ประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 8 ประจําปี 2565 : 8th Olive Branch Awards 2022" ชิงเงินนรางวัลมูลค่ารวม 100,000

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ออมกับ กอช.

Deadline: 
Mon, 2021-09-20 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๗ : Change the World Speech Contest#7 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) หัวข้อ "ฝ่าวิ

Deadline: 
Sat, 2021-07-10 16:30

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

ประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสันติภาพ "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 7 : 7th Olive Branch Award 2021" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2021-07-31 16:30

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สืบสานงานพ่อสร้าง ตามทางรอยพ่อเดิน” ชิงทุนการ

Deadline: 
Sat, 2019-06-15 16:30

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๖ : Change the World Speech Contest: CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และประกา

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 03:19

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Mon, 2018-06-11 16:00

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” ชิงทุนการศึกษ

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสุนทรพจน์

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod