^ Back to Top

ประกวดสุนทรพจน์

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต”

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ“ศาสตร์พระราชานำพาชีวิต” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Mon, 2018-06-11 16:00

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech makers make Leaders” ชิงทุนการศึกษ

Deadline: 
Sat, 2018-06-30 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย"

ประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย"

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ (ระดับอุดมศึกษา) ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 หัวข้อ "102 ปี สหกรณ์ไทยพัฒนาไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 102 ปีสหกรณ์ไทย (ถิ่นกำเนิดสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บา

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 16:00

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

ประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ. "รางวัลช่อมะกอก ปีที่ 3 ประจำปี 2560"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์และคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพระดับชาติ 50 ปี ม.อ.

Deadline: 
Thu, 2017-07-13 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ”

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเวียดนาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ทำไมคนเวียดนามรักลุงโฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกา

Deadline: 
Fri, 2017-06-09 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดภาพถ่าย และประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน "Chula ASEAN Week 2016"

ประกวดภาพถ่าย และประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน "Chula ASEAN Week 2016"

ศูนย์อาเซียนศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย และประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงาน "Chula ASEAN Week 2016"

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016"

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ "รางวัลช่อมะกอก ประจำปี 2559 : Olive Branch Awards 2016" ในประเด็น ความขัดแย้ง ความรุนแ

Deadline: 
Mon, 2016-07-25 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสุนทรพจน์

Members Online

There are currently 0 users online.